Deze keer doen we u eens een leuke juridische tip cadeau. Stel dat u heeft geïnvesteerd in vastgoed … maar uw huurders willen wel al eens een keer moeilijk betalen. Soms loopt het toch wel echt de spuigaten uit en wilt u hard optreden. Maar kan dit wel? In dit verband misschien een leuke tip.

U heeft immers als verhuurder een ‘voorrecht op alles wat het verhuurde goed stoffeert’. Dit betekent dat u beslag kunt leggen opde meubels van de huurder. U kan dit beslag leggen zonder voorafgaandelijke machtiging van de rechter. U neemt hiervoor contact op met een gerechtsdeurwaarder. Deze zal eerst een bevel tot betaling van de achterstallige huurgelden betekenen. En reeds vierentwintig uur later mag u dan met een slotenmaker de woning van de huurder binnen gaan en schrijft men alle meubels en andere goederen van de huurder op. Het is enkel mogelijk voor achterstallige huurgelden. M.a.w. kosten van gemene delen of andere kosten niet.

Om te vermijden dat hij zijn meubels kwijtraakt zal de huurder meestal wakker schieten en onmiddellijk betalen of bereid zijn een afbetalingsregeling te treffen. De ervaring leert ook dat het inschakelen van een deurwaarder bij onbetaalde facturen, zonder tussenkomst van de rechter, meestal een groot psychologisch effect heeft. Alhoewel juridisch de deurwaarder niet meer kan dan uzelf.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…