Geachte, beste,

De belastingdruk in dit landje is erg hoog maar de kans op controle is dan weer erg klein. Dit is natuurlijk een positief element maar een erg onrechtvaardig gegeven. Sommige belastingplichtigen glippen overal door andere worden voor de kleine bagatellen ‘gepakt’. Een transparant systeem met lage belastingvoeten is het ideaalbeeld. Nu is het een jungle en een echte Russische roulette. Zo werd in 2006 slechts 2,59% van de dossiers inzake inkomstenbelastingen gecontroleerd en 3,5% inzake BTW. Dit geeft natuurlijk geen vrijgeleide tot het doen van domme dingen maar een creatief fiscale oplossing met een ‘verhaal’ is misschien toch al eens een keertje te overwegen met dergelijke percentages…Uiteraard binnen de grenzen van wat legaal mogelijk is.

Enkele kleinere tips rond het vastgoed gebeuren. Zoals u weet heeft u door informatie-uitwisseling tussen kadaster en fiscus, makkelijker controle als u privé panden verkoopt. Anders gezegd, u heeft makkelijker kans dat men uw meerwaarde (winst) die u bij de verkoop maakt, gaat belasten als divers inkomen (33%) of zelfs als beroepsinkomen (50%). Heeft u enkele panden die u gaat verkopen (niet uw eigen woonhuis) verkoop dan eerst het pand waar u in absolute cijfers het meest gaat op verdienen. Dit eerste pand moet men steeds belasten tegen 16,5%… Mensen hebben soms de neiging eerst de ‘kleintjes’ te verkopen. Niet doen, dan zal het grote pand het hebben zitten …en is er sprake van 33% of beroepsinkomen. Dus eerst de grote brok verkopen. Ook als men later vindt dat u overdrijft, kan men nooit terug komen op zijn stappen en het grote pand alsnog belasten aan 33%. Een simpele tip maar met soms belangrijke fiscale gevolgen.

Heeft u een schuldsaldoverzekering lopen, zal u bijna nooit hier enig fiscaal voordeel genieten als u de premie aftrekt. Uw woonbonus is immers al gevuld met intresten en kapitaal. Maar owee bij overlijden, uw erfgenamen zullen kunnen betalen. Dus vraag aan de bank een niet fiscale polis. Er wordt dan ook geen fiscaal attest opgemaakt. Wordt er wel een fiscaal attest opgemaakt dan zal de maatschappij bij overlijden de erfgenamen belasten, tenzij de fiscus attesteert dat de premie nooit een belastingvermindering opleverde.

Nog vragen of suggesties, u weet ons te vinden.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…