Vandaag bent u de enige zaakvoerder in de vennootschap. U wenst een hoger inkomen, maar de belastingdruk in de personenbelasting houdt u tegen.
Misschien is het benoemen van uw partner benoemen als zaakvoerder een oplossing. Menig ondernemer werkt niet als zelfstandige als dusdanig maar wel met een vennootschap. De partner daarentegen heeft veelal geen inkomen, maar werkt mogelijk ook mee. U overweegt vandaag de bezoldiging die u uit uw vennootschap haalt flink op te trekken. 

Maar is het echter toch niet beter uw echtgenoot als mede-zaakvoerder te benoemen en haar de verhoging (dat u zou willen toepassen) als bezoldiging ?

De verdeling van de bezoldiging betekent misschien wel extra sociale zekerheidsbijdragen wat wordt deels terugverdiend door de lagere personenbelasting. De opbouw van de belastingstarieven is hiervoor verantwoordelijk. Maar een verhoging van de sociale zekerheidsbijdragen hoeft niet altijd het geval te zijn.

Het huwelijksquotiënt is echter niet langer van toepassing.

Let wel dat de benoeming van de partner als mede-zaakvoerder ook een aantal andere gevolgen heeft. Wanneer een onroerend wordt verhuurd aan de vennootschap dan zal men rekening moeten houden met de zogenaamd huurherkwalificatie. Vandaag speelt dit mogelijk maar voor de helft. Nu speelt ze volledig.

De partner kan ook genieten van het gebruik van het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen. Dit kan een niet onaardig extra voordeel bieden.
Ook kan er voor de partner een groepsverzekering (IPT) opgestart worden. Maar let op een verdeling geeft meestal een nadeel in vergelijking dat de partner zijn loon verhoogt.

Wel opletten in de verdeling dat tenminste één partner min 36.000 EUR loon ontvangt. Al was het maar om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelastingen niet te verliezen.
 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…