Deze week een waarschuwende tip voor het fiscale gevaar dat soms onverwacht opduikt. Stel u heeft een vennootschap en u bezit een gebouw, dat uw vennootschap verkoopt. Zoals u weet wordt uw vennootschap dan op de meerwaarde belast als winst (verkoopprijs minus boekwaarde). Als het echter om een investering gaat die uw vennootschap al minstens vijf jaar beroepsmatig gebruikt heeft, dan kan de vennootschap ervoor kiezen om die meerwaarde gespreid te laten belasten op voorwaarde dat zij de volledige verkoopprijs ‘herbelegt’ in afschrijfbare vaste activa (dus ook vruchtgebruik). De meerwaarde wordt dan gespreid belast over de afschrijvingstermijn van die herbelegging(en). U moet herbeleggen binnen de vijf jaar als er wordt herbelegd in bv. onroerende goederen of in vlieg- en vaartuigen anders is het drie jaar? Maar en nu komt het (!!!)…er wordt wel eens vergeten dat een gebouw ook een grondwaarde heeft. U zal dus meer moeten herbeleggen dan de verkoopprijs van het pand want uw vennootschap kan de grondwaarde niet beschouwen als herbelegging.

De gevolgen zijn dramatisch als u dit vergeet. De fiscus zal de gespreide meerwaarde volledig weigeren. Uw vennootschap zal belast worden op de volledige meerwaardebelasting plus nalatigheidsinteresten.

Een extra tip en positieve noot om te eindigen. Zeg steeds dat u gaat herbeleggen, u heeft dan 5 jaar de tijd. Het jaar dat u moet herbeleggen…als u dan verlies heeft betaalt u geen meerwaardebelasting nog nalatigheidsintresten.

Nog 130 dagen en u kan eindelijk voor uzelf werken, nu werkt u nog steeds voor de Staat. Met deze mooie vooruitzichten, wensen we u nog veel sterkte aan het fiscale front.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director
www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…