Wat we al wisten maar nu nog eens bevestigd. De Belgische overheid behoort tot de duurste van de wereld, maar in ruil krijgen we te weinig levenskwaliteit terug. Dat concludeert het beurshuis Petercam uit cijfers van de Oeso. In zijn rangschikking van efficiënte overheden laat België nog net Italië en Hongarije achter zich, maar het moet zelfs de Grieken laten voorgaan. En nog een doordenkertje. De in Parijs gevestigde Oeso heeft zicht de laatste tijd ontpopt als koene ridder die met alle middelen de strijd heeft aangevat tegen zogenaamde belastingparadijzen. Maar als we dan even kijken hoe de Oeso en haar staf fiscaal wordt bevoordeeld en allerlei  privileges geniet, kunnen we enkel maar vast stellen dat dit een echte schande is. De Oeso haar bezittingen, inkomsten, eigendommen…zijn vrijgesteld van elke vorm van directe belastingen, invoerrechten enz… Ook alle werknemers van de Oeso genieten een belastingvrijstelling. De secretaris – generaal van die Oeso zijn belastingvrijstelling wordt zelfs uitgebreid voor de inkomsten van zijn vrouw en kinderen onder de 21 jaar. Als een werknemer van de Oeso toch toevallig een lokale belasting moet betalen dan wordt dit terug betaald door de Oeso. De Oeso moet ook geen inzage geven in haar boekhouding en is niet onderworpen aan enige tax audit, net zoals de vakbonden. Dus je hebt daar midden in Parijs een organisatie die de tax havens gaat aanpakken en zelf op een schandalige manier geen euro belasting ophoest!

Er werd vrij recent een positief arrest geveld in verband met belastbare meerwaarden op vastgoed (Gent, 29 april 2009). Zo was er een vrouw die een winkel had in haar eigen pand. Na haar pensioen werd de winkel verkocht. Er was op het stuk van het pand dat voor de winkel werd gebruikt, een belastbare stopzettingsmeerwaarde zoals dat heet. De dame in kwestie vindt wel dat de waardevermeerdering in de periode tussen de stopzetting van de winkel en de verkoop van de stopzettingsmeerwaarde afgetrokken moet worden. Zij berekent die waardevermeerdering in dit geval aan de hand van de zgn. ABEX-index, die de prijsevolutie in de bouw weergeeft. Waarom heeft niemand dit eerder naar voor geschoven als argument… De fiscus natuurlijk stelt dat de meerwaarde gelijk is aan het verschil tussen enerzijds de ontvangen verkoopprijs en anderzijds de nettoboekwaarde (=aankoopprijs min afschrijvingen) van het beroepsmatig gebruikte deel van het pand.

De rechter echter geeft de belastingplichtige gelijk. Dit betekent dat wanneer iemand een pand dat hij beroepsmatig gebruikt heeft, verkoopt ná de stopzetting, in principe de stopzettingsmeerwaarde belastbaar is maar enkel voor zover de waardevermeerdering het gevolg is van de stopgezette werkzaamheid. Of anders geformuleerd de waardestijging door de evolutie van de vastgoedmarkt tussen stopzetting en verkoop, is niet te wijten aan de beroepswerkzaamheid en is dus niet belastbaar. Ons inziens geldt dit niet enkel bij een pensionering maar bv. ook als u uw eenmanszaak omzet in een vennootschap. Heeft u daarbij uw bedrijfspand niet mee overgedragen, maar heeft u het bv. verhuurd aan uw vennootschap en wilt u het nu verkopen dan kunt u de belastbare meerwaarde op deze manier verminderen. En waarom kunnen we de lijn niet doortrekken naar de vennootschappen en het vastgoed daar ook herwaarderen bij verkoop. Hoe dan ook een positieve uitspraak…

Nog een tip voor zij die bv. in Zuid Amerika op zoek zijn naar een land dat ook enkel belast op de

inkomsten ter plekke verdient een zgn. territorialiteitsstelsel (zoals Hong Kong) dit in tegenstelling tot de meest andere landen die u belasten op uw wereldwijdinkomen. De tip is Uruguay… Voor meer info, weet u ons te vinden.

Verder zijn er nog enkele plaatsen vrij voor ons offshore seminar van dinsdag 18 mei. Of . koop eens een overheerlijk e-book op onze site, meer dan 100 tips voor 19,52 EUR of 20 cent per tip…

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…