Als in deze tijden klanten hun factuur niet betalen, is dit erg vervelend maar als u dan nog eens belast wordt op inkomsten die u niet ontving is het hek wel helemaal van de dam. Normaal kan een vordering maar echt definitief afgeboekt worden als het verlies zgn. “zeker en vaststaand” is. Meer nog u moet van de fiscus zelfs een attest voorleggen van de curator waaruit het faillissement van deze klant blijkt. Maar heel wat klanten betalen hun factuur niet en zijn toch niet failliet. Wat dan?

U mag (nog eens bevestigd door de Leuvense rechtbank) al gerust een waardevermindering aanleggen als het verlies van de vordering waarschijnlijk is door de feiten die zich voordeden in het jaar waarin de waardevermindering werd geboekt. U wordt dan niet belast op deze niet ontvangen factuur. U moet dit wel bewijzen..dus (en dit is wel belangrijk) zorg dat u aanmaningen en rappels hebt…

Zo kan u aantonen dat u alles deed om uw centen te krijgen maar dat het niet lukte. Gaat de klant dan echt failliet, dan boekt u die waardevermindering af. Betaalt hij alsnog dan moet u deze terug nemen en betaalt u uiteraard uw belastingen. U kan natuurlijk ook gewoon een creditnota maken maar dan bent u wel uw vordering kwijt, en misschien had de klant toch nog wel betaalt…

Nog een toetje…Er is ook een interessant belastingverdrag tussen Barbados en Nederland…Voor zij die hier meer willen over weten, contacteer ons.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…