Probleem


U geeft een receptie voor de opening van uw nieuwe zaak.  Het kan evenzeer zijn dat u een bepaald produkt of dienst in de kijker wil zetten. Hoe zijn deze kosten fiscaal te verwerken? Zijn dit publiciteitskosten en voor 100% aftrekbaar of zijn het kosten van onthaal en dan maar voor de helft aftrekbaar ?
U voelt het aan … de belastingplichtige ziet het als een publiciteitskost en de fiscus als een kost van onthaal.

U geeft een receptie voor de opening van uw nieuwe zaak.  Het kan evenzeer zijn dat u een bepaald produkt of dienst in de kijker wil zetten. Hoe zijn deze kosten fiscaal te verwerken? Zijn dit publiciteitskosten en voor 100% aftrekbaar of zijn het kosten van onthaal en dan maar voor de helft aftrekbaar ?
U voelt het aan … de belastingplichtige ziet het als een publiciteitskost en de fiscus als een kost van onthaal.

Oplossing?

Het is belangrijk ter verdediging en voorbereiding van uw dossier dat u ook hier correct en redelijk blijft. 

Met redelijk bedoelen we dat het niet opgaat de duurste champagne te serveren. Hou er rekening mee dat overdreven beroepskosten sowieso door de fiscus kunnen verworpen worden. Het spreekt voor zich dat de feitelijke omstandigheden de grootte van de kosten beïnvloeden. Bent u verkoper van dure luxeprodukten dat zal deze opendeurdag al iets exclusiever zijn dan bij wanneer u dagdagelijkse produkten verkoopt.

Met redelijk bedoelen we dat het niet opgaat de duurste champagne te serveren. Hou er rekening mee dat overdreven beroepskosten sowieso door de fiscus kunnen verworpen worden. Het spreekt voor zich dat de feitelijke omstandigheden de grootte van de kosten beïnvloeden. Bent u verkoper van dure luxeprodukten dat zal deze opendeurdag al iets exclusiever zijn dan bij wanneer u dagdagelijkse produkten verkoopt.

Ook de rechtpraak laat zich in deze discussie niet onbetuigd.  Let wel dat hierin aanvankelijk een verschilpunt bestond tussen de BTW en de inkomstenbelastingen. Het Hof van Cassatie stelde dat wanneer kosten gemaakt worden om potientiële kopers in te lichten over het bestaan van het één of  ander product of de één of andere dienst, dit publiciteitskosten zijn en geen kosten van onthaal (Cassatie 8 april 2005). Dit wanneer deze kosten gemaakt worden ter bevordering van de verkoop.  De BTW is dan ook aldus Cassatie volledig aftrekbaar. 

De Administratie echter volgt dit standpunt doch beperkt, nl niet voor de btw die betrekking heeft op de spijzen en drank. De rechtspraak oordeelde echter anders. De kosten voor spijzen en drank vormen een geheel wat maakt dat de BTW volledig aftrekbaar is (Gent 14 februari 2006). De rechtbank van eerste aanleg te Brussel trekt dit door naar de directe belastingen toe en aanvaardt de volledige aftrek (Rb Brussel 13 juli 2005). 

De Minister van Financiën echter ziet dit dan weer anders (PV nr 53 van 11 januari 2008).  Dit was ook het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Rb Leuven 6 maart 2009). Nochtans wanneer we de administratieve commentaar erop naslaan dan lezen we (ComIB 53/146) lezen we :
“ Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen receptiekosten en publiciteits- of demonstratiekosten. In deze gedachtengang moeten niet als receptiekosten worden beschouwd (en vallen derhalve niet onder de aftrekbeperking) (…)”.

Kortom de fiscus maakt zelf een onderscheid tussen de aard van de kosten hetzij publiciteitskosten hetzij kosten van onthaal …
De administratie bleef bij haar standpunt, maar het Hof van Cassatie zag dit anders (Cassatie 11 maart 2010).  Het Hof stelde dat de uitsluiting van de BTW-aftrek mbt de spijzen en dranken dat dit niet van toepassing is zodra deze kosten begrepen zijn in een activiteit die gericht is op het maken van reclame, en de kosten, inclusief de kosten van spijzen en dranken, als reclamekosten aan te merken zijn   Wat de BTW betreft bestaat er dus duidelijkheid.  De BTW op 'kosten van onthaal' en dus ook de BTW op de bijhorende spijzen en dranken is volledig aftrekbaar.  Dit wanneer deze kosten gemaakt zijn in het kader van een publicitair evenement.
Maar wat de directe belastingen betreft, is/was deze duidelijkheid er (nog) niet.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent kwam ter hulp (Rb Gent 13 oktober 2010).
Traiteurkosten die voor BTW-doeleinden voldoen aan de criteria om als 'publiciteitskosten' te kwalificeren, moeten wat de inkomstenbelastingen betreft volgens dezelfde redenering fiscaal behandeld worden.  Kortom deze gemaakte kosten zijn dan ook volledig aftrekbaar als publiciteitskosten.  En dus niet als receptiekosten waar de aftrek beperkt is tot de helft.
 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…