Deze ochtend was het weer raak. Desinformatie in de media, een storm in een glas water rond de lidgelden van de golfclub. De zichzelf verklaarde fiscale experten van bepaalde partijen spraken over een schande… Om deze verkeerde informatie te ontkrachten kort de volgende info.

Beroepskosten zijn aftrekbaar mits ze voldoen aan de volgende vier voorwaarden (art 49 WIB 1992)  :
– de kosten moeten met de beroepswerkzaamheid verband houden;
– de kosten moeten tijdens het belastbaar tijdperk zijn gedaan of gedragen of het karakter van een zekere en vaststaande schuld hebben;
– de kosten moeten door de belastingplichtige gedaan of gedragen zijn met als doel een belastbaar inkomen te verkrijgen of te behouden;
– de kosten moeten gestaafd zijn met bewijsstukken.

Maar zo eenvoudig is het niet altijd. Wat met kosten gemaakt voor uw lidmaatschap van de golf? Of wat met het lidgeld van de serviceclub ?  Hierover bestaat discussie.  Nochtans kunnen ook deze kosten een beroepskarakter hebben en al dan niet volledig aftrekbaar zijn. Hoe bizar dit ook mag klinken voor sommigen… De lokale garagist netwerkt in de dorpspub, de verdeler van exclusieve sportwagens in de golfclub. Is dit vreemd?

Wat de serviceclub betreft, bestaat er zelfs een parlementaire vraag die de aftrek niet uitsluit (Vr. nr. 86 Pieters d.d. 6 november 2003, Vr. en Antw. Kamer 2003-2004, nr. 18, 2 februari 2004, p. 2506).  De rechtspraak is echter verdeeld.

Ook het lidmaatschap van de golf kan aftrekbaar zijn (beperkt tot de helft als representatiekost). Het is immers niet uitzonderlijk dat er op zulke golfterreinen zakelijke contacten gelegd worden. Let wel u zal de fiscus hiervan wel moeten trachten te overtuigen, want de bewijslast ligt bij de belastingplichtige.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…