Geachte, beste,

Het blijft fiscale actualiteit regenen in de pers. Over de correctheid en genuanceerdheid van de informatie kunnen we een doctoraat schrijven. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen om het maar in omfloerste termen te zeggen dat sommige journalisten ‘niet gehinderd worden door enig gebrek aan kennis ter zake’.

We kregen veel vragen over Tom Boonen. Wanneer woon je nu in een ander land, één van de criteria is de fiscale woonplaats. De ‘fiscale woonplaats’ is de feitelijke woonplaats die noodzakelijkerwijze gekenmerkt wordt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit. De feitelijke woonplaats kan worden aangeduid als de woning waar de belastingplichtige met zijn gezin werkelijk is gevestigd. Het is duidelijk dat de fiscale woonplaats niet steeds samenvalt met de plaats waar de belastingplichtige ingeschreven is in de bevolkingsregisters (= burgerlijke woonplaats). De vaststelling dat een natuurlijk persoon zijn werkelijke woonplaats in België heeft gevestigd moet blijken uit een geheel van feitelijke vaststellingen van de meest uiteenlopende aard.

Het is aan de belastingadministratie te bewijzen dat een persoon zijn fiscale woonplaats in België heeft gevestigd. Wanneer een natuurlijk persoon voor een lange periode naar het buitenland vertrekt dan zou de Administratie uit volgende feitelijke omstandigheden kunnen vermoeden dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om zijn werkelijke woonplaats naar het buitenland over te brengen en dat bijgevolg zijn fiscale woonplaats in België behouden blijft: hij heeft zijn huurwoning in België niet opgezegd; hij is eigenaar van een woning te België dat hij tot zijn beschikking houdt wanneer terugkeert naar België; hij heeft zijn huisraad en wagen niet mee uitgevoerd naar het buitenland; diverse persoonlijke bezittingen zijn in België gebleven; hij blijft lid van diverse verenigingen in België; zijn loon wordt op zijn Belgische rekening gestort; hij wordt bezoldigd door een Belgische vennootschap;zijn wagen is bij een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij verzekerd; zijn briefwisseling wordt naar een in België gevestigd adres gestuurd; tijdens de vakanties keert hij terug naar België…

We begeleiden uw graag met uw vertrek uit België op zo een manier dat u definitief aan de grijparmen van het nooit voldane belastingmonster ontsnapt. U weet ons wonen.

Verder vindt u op onze site een overzicht van de nieuwe wijzigingen inzake roerende voorheffing. Een nooit gezien kluwen, drie wijzigingen op een half jaar. Een regelrechte schande.

Nog een sssst tipje. U moet vanaf dit jaar uw buitenlandse levensverzekering aangeven. Dit vanaf de eerste premiebetaling! U sloot in december 2012 een buitenlands levensverzekeringscontract af. Betaalde u échter de eerste premie in 2013…dan moet u dit jaar nog niks invullen…

Veel sterkte aan het fiscale front!

Met vriendelijke groeten,

Iven De Hoon

Managing Director

De Hoon & Partners

 

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…