Deze week hebben we het even over de (Luxemburgse) Tak 23, want een aandachtige lezer van onze tip van de week merkte terecht op dat we hier nog maar weinig aandacht in het verleden hebben aan besteed. Nochtans is dit een prachtinstrument. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsproduct maar dan gekaderd in een verzekeringsproduct. Een Tak 23 is zeer voordelig en flexibel. U kunt ofwel uw bestaande aandelenportefeuille mee laten overzetten vanaf een bepaald volume of er kan in overleg met uw bankier voor een geheel of gedeeltelijke nieuwe belegging worden gekozen. Een Tak 23 is een fonds dat belegt in obligaties, aandelen, vastgoed, enz. Hier betaalt u nooit roerende voorheffing op de opbrengsten (die ook gekapitaliseerd worden). Een Tak 23 wordt als verzekeringsproduct beschouwd en geniet het zeer discrete Luxemburgse verzekeringsgeheim. In uw Belgische aangifte van de personenbelasting moet u melding maken van het al dan niet aanhouden van buitenlandse bankrekeningen. Als u in een Tak 23, zelfs in Luxemburg, belegd hebt dan hoeft u hier geen melding van te maken. Daar het immers niet om een bankrekening gaat.

Een Tak 23 biedt heel wat mogelijkheden, ook in het kader van successieplanning. U wilt bv. een zeer aanzienlijke som geld geven aan uw kinderen of andere erfgenamen. Een Tak 23 kan hierbij nuttig zijn. U kunt dan een handgift aan uw kinder(en) doen. Vervolgens belegt uw kind (in overleg met u) het gekregen geld in een Tak 23. De polis (Tak 23) wordt zo opgemaakt dat deze op het hoofd staat van uw kind, maar dat u begunstigde bent. Dit betekent dat als uw kind vóór u overlijdt, het geld terug naar u komt. U laat u tevens “aanvaardende begunstigde” maken. Dit wil zeggen dat uw zoon u niet kan schrappen als begunstigde of bv. niet vroegtijdig kapitaal kan opvragen. Zolang u leeft, kan hij geen zotte dingen doen. U zou kunnen bepalen dat u nog mee van bepaalde opbrengsten uit de polis geniet. Als u niet overlijdt binnen de drie jaar na de handgift, zijn er dus geen successierechten verschuldigd op het gegeven geld. Er zijn heel wat mogelijkheden op maat bespreekbaar. Ook voor zij die het Belgisch erfrecht met al zijn beperkingen niet zien zitten, zijn er opportuniteiten.

Vindt u dat het nog geen tijd is om uw kinderen in het verhaal te betrekken, dan kan de Tak 23 nog voordelig zijn. U belegt uw geld in de Tak 23 en u neemt de verzekering op uw beiden. Overlijdt één van uw beiden dan wordt het contract niet vereffend en blijft het doorlopen.

Laat u zoals gewoonlijk deskundig begeleiden. Wij kunnen u hierbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director
www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…