Een successieplanning, wat het roerend vermogen betreft (aandelen, gelden, …), kan vandaag aan een aanvaardbare kost of kosteloos wanneer een schenking doorgevoerd wordt (bankgift of aan 2%, 3% of 7% schenkingsrechten). Maar wanneer het een onroerend vermogen betreft dan wordt het allemaal plots een pak duurder.

De technieken om onroerende goederen te schenken en zo de fiscale kostprijs binnen aanvaardbare grenzen te houden, zijn o.a. de volgende :

– Schenken in schijven Door het onroerend goed gespreid (om de drie jaar) te schenken kan er een behoorlijke besparing optreden.

– Huwelijkscontract Een wijziging aan het huwelijksstelsel behoort ook tot de mogelijkheden om aan een successieplanning te werken.

– Patrimoniumvennootschap Het bestaand onroerend goed inbrengen in een patrimoniumvennootschap kan ook een besparing opleveren.  In het bijzonder wanneer het onroerend goed geen woningen betreft.

– Verkopen Onroerend goed verkopen en zo roerend vermogen verwerven, zal alleszins m.b.t. de schenkinsgrechten een aanzienlijk verschil geven.

– Gesplitste aankoop Het onroerend goed gesplitst aankopen, nl het vruchtgebruik door de ouders en de blote eigendom door de kinderen, geeft immers vandaag ook zekerheid wanneer we het hebben over een successieplanning.

– Beding van aanwas Ook dit geeft in sommige gevallen (indien behoorlijk vermogen) een besparing omdat hier de registratierechten van belang zijn.  Deze bedragen 10% of 12,5% wat mogelijk lager is dan de successierechten.

– Niets doen Het kan in sommige gevallen mogelijk beter zijn niets te onderhandelen omdat elke actie in een kostprijs resulteert die hoger is dan de te betalen successierechten.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…