Geachte, beste,

Sommige mensen liggen wel erg overhoop met de fiscus. Zo vloog vorige week een 53 jarige Amerikaan, die naar eigen zeggen moe getergd was door de fiscus, met een klein vliegtuigje tegen het gebouw van de fiscus in Austin (Texas). De piloot en een medewerker van de fiscus lieten hierbij het leven. Zo ver moet het gelukkig voor onze lezers niet komen. Als u regelmatig naar onze website (www.bespaarbelastingen.be) surft zoals de 40.000 andere nieuwsgierigen elke maand, dan zal u hier de nodige troost vinden en tips om het allemaal wat draaglijker te maken. En hier nog een verse tip van de week, gebrouwen in ons fiscaal laboratorium.

In de huidige kennismaatschappij is het erg gebruikelijk dat mensen soms voor langere tijd bijstuderen en/of zelfs hiervoor loopbaanonderbreking nemen. Het is ook niet altijd duidelijk of de kosten van dergelijke aanvullende studie fiscaal aftrekbaar zijn. Recent werd er ter zake een interessante ruling geveld. In de casus van deze ruling gaat de aanvrager een MBA-opleiding volgen die 13 maanden in beslag zal nemen. Gedurende de duur van de opleiding neemt de aanvrager loopbaanonderbreking met de formule volledig (voltijds) tijdskrediet.

De aanvrager voorziet volgende kosten:  het inschrijvingsgeld voor de opleiding, waarin is begrepen boeken verdeeld gedurende de opleiding, residentiële seminaries, bedrijfs- en intercampusbezoeken en reis- en verblijfskosten voor een buitenlandse module. Er zijn ook nog de directe studiekosten waarin zijn begrepen: bijkomende cursussen en verplichte literatuur, studiemateriaal, (notaboeken, mappen, schrijfgerief, kopies, printer toner/cartridge, …), aparte studieruimte (communicatiekost, verbruik verwarming en elektriciteit: 10 % van totaal jaarverbruik) en de aankoop van een laptop. Verder voorziet hij ook nog de reis- en transportkosten. Bovendien voorziet hij nog als kost de intrest op de lening voor de financiering van het inschrijvingsgeld.
 
Volgens de rulingcel blijkt uit de aanvraag dat het volgen van de MBA-opleiding rechtstreeks in verband staat met de huidige beroepswerkzaamheid en bijdraagt om de huidige functie in de toekomst met hogere kwaliteit, bekwaamheid en bredere inzichten uit te voeren. Bovendien zal het internationale karakter van de opleiding bijdragen tot een betere samenwerking met de internationale klanten van de werkgever. De Dienst Voorafgaande Beslissingen aanvaardt zo goed als alle kosten (ruling nr. 900.140). Ze voegt er wel voor alle duidelijkheid bij dat eventuele terugbetalingen door de werkgever van een gedeelte van de kosten die verband houden met de opleiding (vb. inschrijvingskosten) moeten worden vermeld in de ‘aangifte personenbelasting’ als een belastbaar voordeel van alle aard (cf. Comm.IB nrs. 31/12 en 13). Het door de werkgever ten laste nemen van kosten die voor de werknemer eigen beroeps- of privé-kosten zijn, doet in hoofde van de werknemer immers belastbare bezoldigingen ontstaan.

Verder willen we u er nog graag op wijzen dat u ook steeds welkom bent op ons kantoor in Luxemburg. Ook kan u ons steeds contacteren in verband met meer info rond Luxemburgse fiscaliteit en de voordelen hiervan.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…