Geachte, beste,

De moraalridders die een nieuwe kruistocht zijn begonnen tegen belastingontwijking, zouden beter eens de kwaal (nl. de hoge belastingdruk) bestrijden dan de symptomen. Zolang de belastingdruk niet op een normaal niveau komt zullen ondernemers altijd gedwongen worden legale en creatieve oplossingen te zoeken om te ‘overleven’. Belastingparadijzen zijn nodig om de andere landen ‘fiscaal scherp’ te houden, anders zouden de andere landen zonder gevaar op concurrentie hun belastingtarieven quasi onbeperkt kunnen laten stijgen en zou zo de overheid een grotere grip krijgen op het geheel. Nu onze tip.

Als mensen op het einde van hun carrière zijn of als ze een interessant aanbod kregen, en hun werkvennootschap wensen te verkopen, is het soms lastig omdat daar ook gebouwen in zitten die de overnemer niet wenst. Hoe kunnen we dit oplossen? U kan dit bedrijfsgebouw inbrengen aan 0% in een nieuwe vennootschap. Dit kan maar als het gebouw een lage boekwaarde heeft (er is al veel en/of degressief op afgeschreven) dan zal uw werkvennootschap een aanzienlijke meerwaarde betalen. Niet handig dus. En een splitsing? Een splitsing biedt nl. het voordeel dat er géén registratierechten verschuldigd zijn en dat de meerwaarde die de werkvennootschap realiseert, vrijgesteld wordt van belasting. Een goed idee? Niet echt.  De meerwaarde is immers alleen maar vrijgesteld indien de werkvennootschap gesplitst werd omwille van een “rechtmatige financiële of economische behoefte”. Wat betekent dit? Dat is de grote open vraag. Bovendien is een splitsing een erg complexe operatie. Er moet een beroep gedaan worden op een schatter, revisor, notaris, accountant. Doe het anders. 

Richt een nieuwe vennootschap op,brengt in deze vennootschap alles (dus onder meer handelsfonds) in behalve de gebouwen. Dit noemt men ‘filialiseren’. Ook nu kunnen er toch meerwaarden belastbaar worden bij de werkvennootschap  op de diverse bestanddelen van het handelsfonds en die zijn toch ook alleen maar vrijgesteld van belasting als de inbreng (inderdaad) beantwoordt aan de “nodige rechtmatige … behoeften”? Juist, maar bij inbreng van het handelsfonds zal veel minder vlug een knipperlichtje branden bij uw controleur dan bij het “verdachte” splitsen. De splitsing staat nu eenmaal op de zwarte lijst en zal de aandacht van uw controleur weerhouden. Bovendien, als de constructie niet aanvaard wordt zal er bij filialisering sprake zijn van een veel minder grote meerwaarde dan bij splitsing (daar ging het om gebouwen). Daarenboven is de waardebepaling van een handelsfonds veel meer voor discussie vatbaar dan bij een gebouw. Het is dus makkelijker roerende goederen (de bestanddelen van het handelsfonds) over te dragen tegen boekwaarde (geen meerwaarde) dan gebouwen. 

Ga ook eens naar onze vernieuwde website : www.dehoon.be kijken. 

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Tax Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…