Tip van de week 

Geachte, beste, 

We kunnen het niet laten vooraleer we onze wekelijkse tip voorschotelen om even nog kort maar krachtig van leer te trekken, tegen de politici en een bepaalde publieke opinie, die frontaal de aanval openen op de notionele interestaftrek. De internationale concurrentie rond een gunstige fiscaliteit is hard, bikkelhard. Met de notionele intrestaftrek heeft België een intelligente maatregel bedacht waar andere landen stik jaloers op zijn. Diezelfde landen grijpen nu het op de helling zetten van deze maatregel, nota bene door partijen die hem eerst zelf goedkeurden, maar wat graag aan om de notionele intrestaftrek onderuit te halen. Hoe kunnen politici zo dom en zo kortzichtig zijn. 

Genoeg gezeurd, onze tip van de week. Een rekening-courant in uw vennootschap is een handig instrument maar zoals u weet ook niet zonder gevaar. We kunnen er niet genoeg op wijzen dat als u een groot tegoed heeft op uw vennootschap en u overlijdt, uw erfgenamen successierechten betalen op deze R/C credit. Het is – wat niet altijd geweten is – absoluut mogelijk om deze R/C te schenken aan uw kinderen bv. tegen 3%. Dit kan ook met een clausule van ‘bedongen terugkeer’. Stel dat het kind vooroverlijdt, dan is het alsof de schenking nooit plaats vond. Het voordeel is ook dat als u bv. het tegoed uit uw vennootschap niet nodig heeft maar uw zoon met zijn jong gezin wel. Hij op deze manier bv. zijn loon kan laten dalen en aanvullen met opnames via de R/C. 

Wenst u bovendien deze 3% schenkingsrechten te vermijden dan kan dit ook! U kunt dit geld als vader cash opnemen, uw R/C is aangezuiverd. Vervolgens doet u een bank- of handgift, u moet dan nog wel drie jaar in leven blijven zoals u weet. Nu kan de zoon het geld terug inbrengen in de vennootschap (misschien heeft die het geld wel nodig) en krijgt de zoon zo zijn eigen R/C credit. Nu kan hij op zijn beurt geleidelijk aan opnames doen via zijn R/C. 

Verder willen we nog even melden dat op 3 april 2008, we terug een seminar rond offshore-structuren inrichten en dit in bescheiden kring, waar we meer dan een tip van de sluier zullen oplichten. Schrijf u dus tijdig in via onze website. 

Met vriendelijke groeten, 

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…