Nieuw meubels, een schilderij, een mooi tapijt, … Natuurlijk kost dat allemaal handenvol geld. Geld dat je eerst uit je vennootschap moet halen, ofwel via dividend, ofwel via bezoldiging. Dat kost dan weer handenvol geld aan belastingen. Wat moeten we doen? Alles laten betalen door de vennootschap? Dan staat de accountant op zijn achterste benen, om nog maar te zwijgen van de fiscus. Maar hoe zit dat dan met die caféverhalen…?

Kosten in verworpen uitgaven Eerst en vooral : als je jezelf wil trakteren op een mooi maatmak, doe dat dan vooral via de vennootschap. Kledijkosten zijn weliswaar niet aftrekbaar, maar dat wil niet automatisch zeggen dat het voordelen van alle aard zijn. Als de uitgaven voor een maatpak geen persoonlijk voordeel doen ontstaan in hoofde van de bedrijfsleider, omdat die privaat nooit een maatpak zou aantrekken, dan kan er ook geen voordeel van alle aard worden weerhouden.

De administratie geeft trouwens zelf aan hoe deze kost moet worden behandeld : de rubriek 034 staat niet voor niets in het vak van de verworpen uitgaven. Besparing De besparing kan worden becijferd als volgt. Uitgaande van de veronderstelling dat een pak 1.500 EUR kost, en dat de marginale druk in de personenbelasting 54 % bedraagt (inclu. PB Gem), moet de vennootschap 3.260 EUR toekennen.

Bij de vennootschap levert de fiscale aftrek een belastingbesparing op van 1.086 EUR. Het pak kost dus 1.500 EUR + 674 EUR belastingen (1.760 PB – 1.086 voordeel Ven.B.) = 2.174 EUR. De prijs is nog veel hoger als de vennootschap geniet van het verlaagd opklimmend tarief, of in een verliessituatie zit. In dat laatste geval kost het pak 3.260 EUR, omdat het fiscale voordeel gewoon wegvalt.

Als de vennootschap het pak koopt, kost dit 1.500 EUR. In het minst gunstige geval is dat 674 EUR minder, in het beste geval zelfs 1.760 EUR ! Andere private kosten Maar hoe zit het nu wanneer de vennootschap andere, zuiver private kosten ten laste neemt? Voordeel alle aard In dat geval moet de kost laten belasten als een voordeel van alle aard. Een loutere opname in verworpen uitgaven zal de administratie niet aanvaarden, en wanneer u niet spontaan een voordeel van alle aard weerhoudt, en de bijhorende fiches opstelt, riskeert u de aanslag geheime commissielonen aan 300 %.

Voordelig ? Maar is het dan nog voordelig ? Toch wel. Reken even mee. Veronderstel een tapijt van 1.500 EUR. Bij financiering met privaat geld kost het tapijt 2.174 EUR (vennootschap onderworpen aan gewoon tarief) of 3.260 EUR (vennootschap in verlies). Het belasten van het voordeel van alle aard kost 810 EUR personenbelasting, maar levert voor de vennootschap een fiscaal voordeel op van hetzij 500 EUR hetzij nihil. Het tapijt kost dus 1.810 of 2.310. Het verschil bedraagt dus hetzij 364 (slechtste geval) hetzij 950 EUR (gunstigste geval).

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…