Premie voor een elektrische wagen

 

Deze premie werd afgeschaft sinds 2020. Maar wie het voertuig uiterlijk op 31-12-2019 heeft besteld (met de bestelbon als bewijs), kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen.

Voorwaarden

 • De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen (particulieren), voor vzw’s en aanbieders van autodelen en voor houders van vergunningen van taxidiensten.

o          Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.

o          Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.

o          Voor vzw’s, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.

 • Het moet gaan om een

o          nieuwe wagen die ingeschreven is vanaf

o          1-1-2016 in geval van aankoop

o          3-8-2017 in geval van leasing. Het voertuig moet niet noodzakelijk ingeschreven worden op naam van de leasingnemer, maar mag ook worden ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij.

o          1-1-2018 voor vzw’s en aanbieders van autodelen

o          7-9-2019 voor houders van vergunningen van taxidiensten

o          nieuwe bromfiets klasse B (incl. sommige drie- en vierwielers) of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.

 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:

o          100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)

o          of wagens met brandstofcellen (op waterstof).

 • De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:

o          wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)

o          lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).

o          bromfietsen klasse B (hieronder vallen ook een deel elektrische driewielers en vierwielers)

o          motorfietsen.

 • Op energiesparen.be vindt u een overzicht van de verschillende modellen die in aanmerking komen voor de premie

o          Automodellen (premie 2019)

o          Bromfietsen klasse B en motorfietsen (premie 2019)

o          Hebt u een zero-emissie voertuig gezien dat (nog) niet op de lijst voorkomt en in Vlaanderen wordt verkocht? Dan kunt u dat melden via energie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

 • Deze voertuigen komen niet in aanmerking:

o          hybride wagens, plug-in hybrides

o          elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (bijv. BMW i3 met range extender).

o          wagens op CNG (hiervoor kunt u wel een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting krijgen)

o          speedpedelecs en elektrische fietsen

o          elektrische bromfietsen klasse A.

 • De premie wordt afgeschaft in 2020. Maar wie het voertuig uiterlijk op 31-12-2019 bestelt (bestelbon als bewijs), kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen.
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest. Het voertuig mag in het buitenland zijn aangekocht, maar het moet dus een nieuw voertuig zijn dat in het Vlaamse gewest wordt ingeschreven.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

Als u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, moet u een ondertekende bestelbon kunnen voorleggen met als datum uiterlijk 31 december 2019.

 • U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

Procedure

Procedure voor natuurlijke personen (particulieren)

 • De premie wordt afgeschaft in 2020, maar kan nog aangevraagd worden tot en met 31 oktober 2020 als het voertuig in 2019 besteld wordt.
 • Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen.
 • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden op energiesparen.be.

U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.

Dus:

o          1 pdf van alle facturen samen

o          1 pdf van het inschrijvingsbewijs.

 • Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, moet u een ondertekende bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 kunnen voorleggen.
 • Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie. Vermijd de veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag.
 • Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.
 • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) en/of het departement Omgeving onderzoeken vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Na goedkeuring van uw dossier, wordt het bedrag binnen de 2 maanden uitbetaald.

Procedure voor vzw’s, autodeelbedrijven, houders van vergunningen van taxidiensten

 • De premie wordt afgeschaft in 2020, maar kan nog aangevraagd worden tot en met 31 oktober 2020 als het voertuig in 2019 besteld wordt.
 • Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen. U kunt in 1 aanvraag meerdere voertuigen aanmelden.
 • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden.
 • Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, moet u een ondertekende bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 kunnen voorleggen.
 • Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor vzw’s, autodeelbedrijven, houders van vergunning van taxidiensten, en een link naar het online premie-aanvraag.

Bedrag

De premiehoogte is afhankelijk van het voertuigtype en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van het voertuig.

Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).

Wagens en lichte bestelwagens

U vindt het maximale premiebedrag voor uw voertuig in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen

Cataloguswaarde

categorieën     Premie bij aanmelding

in 2017, 2018 of 2019

minder dan 31.000 euro         4.000 euro

van 31.000 euro

tot 40.999,99 euro      3.500 euro

van 41.000 euro

tot 60.999,99 euro      2.500 euro

vanaf 61.000 euro       2.000 euro

Waterstofwagens krijgen sinds 2018 en in 2019 steeds 4000 euro.

Motorfietsen en bromfietsen klasse B

U vindt het maximale premiebedrag voor uw voertuig in de lijst van bromfietsen B en motorfietsen die voor de premie in aanmerking komen

Premie bij aanmelding

– vanaf 15-4-2018

– in 2019

Motorfiets  tot 1.500 euro

(maximaal 25% van de catalogusprijs)

Bromfiets klasse B     tot 750 euro

(maximaal 25% van de catalogusprijs)

(bron : vlaanderen.be)

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…