Geachte, beste,

Het is hallucinant als je ziet dat vele fiscale ambtenaren er niet in slagen om dossiers echt objectief te bekijken maar puur worden gedreven door vooroordelen en afgunst. Met zo een tegenpartij is het dus erg moeilijk discuteren. Wettelijke regels worden opzij gezet en men laat op een bijna puberale manier het buikgevoel spreken. De krijtlijnen binnen dewelke je als belastingplichtige kunt opereren zijn erg beperkt. Gelukkig is België niet meer als een verlichte straat tussen Frankrijk en Nederland, en zijn er voor de creatieve belastingplichtigen heel wat mogelijkheden om zich gewoon niet te laten belasten. Zoals we meermaals stelden is het simpelste om u als mobiele mens gewoon elders te vestigen. De wereld is meer dan dit zompige stukje aarde aan de Noordzee. En er gebeurt heel wat buiten ons landsgrenzen, zo sloot Hongarije net een attractief belastingverdrag met Hong Kong.  Er is een geweldige trio mogelijk: België – Hongarije – Hong Kong. Voor de details weet u ons te vinden. Ook is er een mooie Indische route mogelijk …

Voor de thuisblijvers willen we het even hebben over de zgn. interne pensioenvoorziening. Zoals u wellicht weet is de interne pensioenvoorziening fiscaal aantrekkelijk. U heeft een fiscaal aftrekbare kost waar nu geen uitgave moet tegenover staan. Maar later moet uw vennootschap u een pensioenkapitaal uitbetalen. Wat niet altijd geweten is, is dat uw vennootschap u perfect een pand als pensioenkapitaal kan geven. Ook kan de vennootschap zelfs slechts een deel geven van het pand. Er moeten wel registratierechten worden betaald en mogelijk een meerwaardebelasting. Maar het kan handig zijn om zo te vermijden dat de vennootschap belast wordt omdat ze de voorziening niet heeft aangelegd (wat wel vaak zal gebeuren) en terzelfder tijd onttrekt men een pand uit de vennootschap. Het wordt wat rekenen maar is toch een creatieve oefening…

Voor meer pittige informatie bezoek onze website: www.bespaarbelastingen.be.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…