Eind vorig jaar wijzigde ook het stelsel van het pensioensparen. Dit in de positieve zin. Wat maakt dat pensioensparen een fiscale ‘must’ betekent voor al wie op een fiscaal vriendelijke manier een extra wenst op te bouwen voor het moment wanneer hij of zij met pensioen gaat. Uw makelaar zal dit zeker beamen.

De programmawet van 19 december 2014 (BS dd. 29 december 2014) bevat o.a. een aanpassing wat de zogenaamde anticipatieve heffing bij het pensioensparen betreft.

Deze anticipatieve heffing wordt ingehouden hetzij op de 60ste verjaardag van de verzekerde, hetzij op de tiende verjaardag van het contract pensioensparen.

Deze anticipatieve heffing kende reeds enige tijd een percentage van 10%.

Het is nu deze 10% die vanaf 1 januari 2015 wordt verlaagd tot 8%.

Wel dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen afgesloten contracten van vóór of vanaf deze datum, nl 1 januari 2015:

  • Contract afgesloten vanaf 1 januari 2015

Hier wordt de anticipatieve heffing van 8% afgerekend hetzij op de 60ste verjaardag van de verzekerde, hetzij op de tiende verjaardag van het contract pensioensparen (idem boven)

  • Contract afgesloten vóór 1 januari 2015

Hier wordt er bijkomend een onderscheid gemaakt tussen het moment van de opgebouwde reserves.

  • Wat de reeds opgebouwde reserves betreft op datum van 31 december 2014, zal de taxatie sneller gebeuren (de overheid wenst de inning sneller te ontvangen …).

    • Van 2015 tot 2019: aan 1% per jaar (wordt berekend op het bedrag van de theoretische afkoopwaarde van de opgebouwde reserve op 31 december 2014)

    • Vanaf 2020 (hetzij op de 60ste verjaardag van de verzekerde, hetzij op de 10de verjaardag van het contract): aan 3% (berekend op de reserve die reeds werd opgebouwd met premies tot en met 31/12/2014).

  • Wat de reserve betreft die nog zal worden opgebouwd met de betaalde premies vanaf 1 januari 2015:De heffing bedraagt hier 8% op de voorziene vervaldag.

Besluit

Pensioensparen geniet m.a.w. een toekomstig fiscaal een voordeliger systeem dan hetgeen we reeds kenden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…