Tot  8 augustus heeft u gewerkt voor de putten in de wegen, voor het logge ambtenarenapparaat, voor uw veel te laag pensioen … en voor een verspillende politieke klasse.

New Direction en Institut économique Molinari brachten eind april een onafhankelijke vergelijkende studie uit van alle landen van de EU, gebaseerd op cijfers verstrekt door Ernst & Young (www.newdirectionfoundation.org).

Deze studie, ‘Tax Liberation Days’, heeft als eindproduct een tabel met voor elk EU land een persoonlijke Tax Liberation Day.

Een Tax Liberation Day is de dag waarop de doorsnee werknemer stopt met werken voor de staat door het betalen van belastingen en sociale bijdragen en dus vanaf dan puur voor zichzelf begint te werken. Hoe later deze dag valt, hoe meer vruchten van uw arbeid in beslag worden genomen door de overheid. Tegelijkertijd geven deze Tax Liberation Days ook weer wat de werkelijke kost is van het tewerkstellen van werknemers in elk EU land (los van de variatie in minimumlonen en nettolonen over de landen heen).

Cyprus:

14 maart

Polen:

12 juni

Nederland:

27 juni

Ierland:

24 april

Spanje:

12 juni

Letland:

27 juni

Malta:

29 april

Estland:

14 juni

Roemenië:

1 juli

Verenigd Koninkrijk:

13 mei

Griekenland:

17 juni

Italië:

10 juli

Bulgarije:

18 mei

Litouwen:

18 juni

Duitsland:

13 juli

Luxemburg:

25 mei

Finland:

19 juni

Hongarije:

16 juli

Portugal:

4 juni

Tsjechië:

19 juni

Oostenrijk:

23 juli

Denemarken:

6 juni

Slovakije:

20 juni

Frankrijk:

26 juli

Slovenië:

7 juni

Zweden:

22 juni

België:

8 augustus

De cijfers liegen er niet om: België is het kneusje van de hele EU-klas met een Tax Liberation Day die slechts op 8 augustus valt.

2 gevolgen:

1)      Voor Belgische werkgevers is het enorm moeilijk om nog concurrentieel te zijn in een steeds verder globaliserende internationale markt.

Voor elke euro die een Belgische werkgever netto aan zijn werknemer betaalt dient hij in totaal 2,34 euro op te hoesten. Een Belgische werkgever betaalt dus 2,34 euro om 1 euro aan zijn werknemer te betalen en meer dan het dubbele (1,34 euro om precies te zijn) verdwijnt in het systeem.

2)      Belgische werknemers, ook al zijn ze goed opgeleid en productief, zijn hier ook de dupe van. Belgische werknemers zijn namelijk de duurste van alle Europeanen om tewerk te stellen. De werknemers zelf zijn niet te duur maar het zijn de aan hen gekoppelde belastingen en sociale lasten welke de hoogste zijn in de hele Europese Unie.

Ten eerste betekent dit in de nabije toekomst nog meer banenverlies en dus een collectieve verarming.

Ten tweede betekent dit dat een groot stuk van de vruchten van de arbeid in beslag wordt genomen om te herverdelen onder de niet-actieven van de maatschappij.

Besluit:

Iedere mens heeft recht op de vruchten van zijn arbeid, behalve in België.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…