Het percentage van de notionele intrestaftrek voor inkomsten 2007 stijgt voor de meeste vennootschappen naar 4,281%. Mooi dus. Vennootschappen beginnen meer en meer het belang en voordeel in te zien van de notionele intrestaftrek. Deze aftrek wordt echter gecorrigeerd (dus verminderd) door elk onroerend goed waarvan de bedrijfsleider en zijn naaste familieleden het gebruik hebben. Ook als u als bestuurder of zaakvoerder huur betaalt aan de vennootschap. Het eigen vermogen wordt dan met de volledige boekwaarde van het gebouw gecorrigeerd, m.a.w. niet enkel het proportionele gedeelte dat privé wordt gebruikt. Heeft u een eigen vermogen (kapitaal + gereserveerder winst) van 400.000 EUR dan geniet u een notionele intrestaftrek van 17.000 EUR of iets meer dan 5.800 EUR aan belastingen worden bespaard, en dit jaar na jaar. Is uw villa in de vennootschap echter 400.000 EUR waard (boekwaarde) dan is uw notionele intrestaftrek nul! Nu zegt de Minister dat u het beroepsmatig gedeelte van het gebouw – als dit afzonderlijk geboekt wordt – NIET in mindering moet genomen worden voor de notionele intrestaftrek. Goed nieuws dus.

Maar u kan het nog slimmer spelen en u bent niet zelf bestuurder in uw vennootschap maar via bv. een snel opgericht vennootschapje zoals een VOF of een GCV. Op dat ogenblik woont de bestuurder niet in de villa van de vennootschap, want dit is de VOF…

Het is voor vele vennootschappen misschien toch eens aangewezen een aantal structuren te herbekijken in functie van de notionele intrestaftrek.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director
www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…