DEZE INFORMATIE IS NIET MEER ACTUEEL

Het begrip ‘fiscale regularisatie’ heeft al veel inkt doen vloeien. Het is trouwens niet nieuw. Alles begon immers met de EBA-regeling van begin 2004.Ondertussen zijn er al bijkomende ‘regularisaties’ geweest. Maar het moet gezegd dat de eerste EBA-ronde van 2004 de minst dure oplossing was.

De laatste regulariastie-ronde dateert echter van 2013 en diende teg ebeuren via het Contactpunt Regularisaties.

Deze regularisatieperiode startte op 2 juli 2013 en eindigde op 31 december 2013.

Natuurlijke personen onderhevig aan de personenbelasting of BNI, de vennootschappen onderhevig aan de vennootschapsbelasting of BNI, de burgerlijke vennootschappen, de VZW’s, de rechtspersonen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen kwamen in aanmerking.

Ook wie voordien reeds een regularisatieaangifte (alhoewel het de bedoeling was dat dit maar één keer mogelijk was) heeft ingediend, maar dit maar voor een gedeelte heeft gedaan, kreeg ook de mogelijkheid op een herkansing.

Inkomstenbelasting, btw, successierechten, registratierechten, hypotheekrechten , griffierechten en de diverse rechten en taksen konden worden geregulariseerd.

Kostprijs ?

Gewone fraude‘

De niet fiscaal verjaarde gewone fraude

  • Het gewone tarief belastingen

  • Boete van 15% (procentpunten) bovenop het gewone tarief (uitzondering gemaakt voor de btw wanneer er reeds een regularisatie plaats vindt mbt de inkomstenbelasting op de beroepsinkomsten)

De fiscaal verjaarde gewone fraude

  • Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten)

Ernstige en georganiseerde fraude’

Indien ernstige en georganiseerde fraude maar niet verjaarde inkomsten

  • Het gewone tarief belastingen

  • Boete van 20% (procentpunten) bovenop het gewone tarief

De fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude

  • Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten)

De fiscaal verjaarde kapitalen o.v.v. een levensverzekering

  • Boete van 35% op de kapitalen

De sociale bijdragen als zelfstandigen (die niet verjaard zijn)

  • Aanvullende sociale heffing van 15% op de beroepsinkomsten (noot deze heffing is wel niet aftrekbaar als beroepskost en bouwt ook geen rechten op)

Zover de laatste regularisatie-ronde.

Maar wat blijkt nu (wanneer we de kranten (De Tijd en De Standaard) mogen geloven) er zou een nieuwe regularisatie in het leven geroepen worden.

De vraag is ook of we wel over een nieuwe regularisatie-ronde mogen spreken.

Vandaag is het immers nog steeds mogelijk ‘zwarte’ spaargelden te regulariseren. Veelal (en gewenst) doet men hiervoor beroep op een fiscaal advocaat. Maar blijkbaar werd er geen uniforme werkwijze gehanteerd. Ook de tarieven (boetes) konden wel eens verschillend zijn. Men kon maw gaan shoppen tussen de verschillende controlediensten.

De bedoeling zou nu zijn om aan deze werkwijze een halt toe te roepen en een uniforme werkwijze toe te passen. Niet onbelangrijk echter is dat niet langer het Contactpunt hierover zou oordelen maar wel de BBI. De verschuldigde belasting zal moeten betaald worden met een bijhorende boete. Percentages tussen 20 en 50 % doen de ronde.

Kortom fiscale planning dient op een legale en correcte wijze te gebeuren. Door correct over de grenzen je fiscale tax planning te organiseren, vermijd je later veel miserie. Aarzel niet ons in dit verband te contacteren.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…