Eén van de meest in het oog springende fiscale bepalingen van de Programmawet van 27 april 2007 is zonder twijel de wijziging van de percentages van de aftrekbare autokosten op bedrijfswagens. Zoals genoegzaam  bekend zijn op enkele uitzonderingen na alle autokosten slechts ten belope van 75 % aftrekbaar. Deze regeling gold zowel in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, en de belasting niet-inwoners.

Zij had betrekking op personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen. De artikel 55 en  56 van de Programmawet van 27 april 2007 (B.S., 8 mei 2007, derde editie) wijzigt de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting en de belasting niet inwoners /vennootschappen. De aftrekbaarheid van de autokosten, andere dan brandstof, alsmede de meer- en minderwaarden op die wagens zal in de toekomst variëren in functie van de CO2 uitstoot per kilometer, waarbij een onderscheid wordt gemaakt voor wagens die op benzine of diesel rijden.  De vroegere aftrekbaarheid van 75 % wordt verhoogd tot 90 % voor de wagens met een minimale CO2 uitstoot, terwijl de aftrekbaarheid daalt tot 60 % van de wagens die in de slechtste categorie inzake CO2 uitstoot zijn kwalificeren. Deze wijziging wordt opgenomen in een nieuw artikel 185 ter WIB 92. 

In de toekomst zal de aftrek voor autokosten voor bedrijfswagens gekoppeld worden aan Co2 uitstoor. Er wordt dan ook afgeschaft van de forfaitaire 75 % aftrekbaarheid.  De wijziging heeft dus uitsluitend betrekking op  de percentages van de aftrekbaarheid. Aan de principes wordt niet geraakt.

   

Co2 uitstoot                                                    Aftrekpercentage

Diesel                          Bezinze

                                  

< 105 g                       < 120 g                       90 %

105 en 115 g               120 – 130 g                 80 %

115 –145 g                  130 – 160 g                 75 %

145 – 175 g                 160 – 190 g                 70 %

> 175 g                       > 190 g                       60 %

  

Voor de berekening van de minderwaarde wordt het percentage van 75 % vervangen door een percentage dat gelijk is aan het percentage dat de som van de voor de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken.

 

Deze regeling treedt in werking treden voor alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 1 april 2007, en  op de overige bedrijfswagens vanaf 1 april 2008. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat om de twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden (Gedr.St., Kamer, 2006-2007, nr. 3058/01, 37). Uit die evaluatie moet dan blijken in hoeverre een aanpassing van de Co2 coëfficiënten aangewezen is en dit in evolutie van de Co2 uitstoot, de snelheid waarmee het wagenpark wordt vervangen en in elk geval in functie van de wijziging van de Europese Normen terzake.

 In de personenbelasting en de belasting niet inwoners/natuurlijke personen blijft alles ongewijzigd, d.w.z. de aftrekbaarheid blijft onveranderd bepaald op 75 %, met uitzondering van de brandstofkosten en bepaalde financieringskosten die volledig aftrekbaar blijven.  

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…