DIT ARTIKEL IS NIET MEER ACTUEEL

Nieuwe belastingen en belastingverhogingen ingevoerd door de regering Di Rupo

 1. Invoering van de Fairness taks
 2. Eenmalige belasting op aanvullende individuele pensioentoezeggingen 1,75 %
 3. Belasting op meerwaarden op aandelen in vennootschap
 4. Miserietaks: verdeelrecht (registratierecht ) is van 1 % naar 2,5 % gegaan
 5. Vast recht inzake registratierechten is verdubbeld
 6. Daling percentages voor investeringsaftrek met één punt
 7. Liquidatiebonus belasting van 10 % naar  25 %
 8. Centraal aanspreekpunt  bankgegevens rekeningen met zicht op vermogensbelasting
 9. Roerende voorheffing op interesten van 15 % naar 25 %
 10. Afschaffing van de verminderde roerende voorheffing op dividenden van VVPR aandelen: van 15 % naar 25 %
 11. Schrapping vrijstellingsregeling ontslagvergoedingen ten belope van 850,00€
 12. Verlaging maximumbedrag aftrekbare dienstencheques
 13. Opheffing bankgeheim
 14. Zware en onnodig complexe belasting op privé-gebruik bedrijfswagens die niets opgebracht heeft en vooral Vlaanderen geraakt heeft
 15. Zware belasting op  voordelen alle aard woning
 16. Wyninckxbijdrage op stortingen groepsverzekering
 17. Heksenjacht met aanslag geheime commissielonen
 18. Invoering BTW op erelonen advocaten en notarissen
 19. Inperking belastingvermindering energiebesparende uitgaven : enkel nog isolatie van daken aftrekbaar, geen aftrek meer voor vernieuwde verwarmingsketels, dubbele beglazing, zonnepanelen
 20. Vermindering van de belastingvermindering voor giften (max 45 %)
 21. Bijkomende heffing van 4 % op bepaalde roerende inkomsten
 22. Aftrek voor kinderopvang wordt vervangen door belastingvermindering (nadelig)
 23. Afschaffing van de BTW vermindering tot  6 % op de eerste schijf van 50.000 € bij nieuwbouw
 24. Pensioensparen: vroeger tusen 30 en 40%, nu vlak tarief 30%; terwijl taxatie nog steeds op fictief inkomen van 4,75% per jaar (terwijl rente gedaald is)
 25. Vermindering beroepskosten bedrijfsleider: voor aanslagjaar 2010: 5% tot 3.590,00 maximum ; voor aanslagjaar  2011 nog slechts 3% tot maximum 2.150,00 terwijl alle voordelen veel zwaarder belast wordt
 26. Thin cap: 1/7 werd 1/5 voor tussengroepleningen
 27. Notionele intrestaftrek: daling (inperking tot 3% maximum + niet meer overdraagbaar).
 28. Btw op televisie: van 12 % naar 21%
 29. Korting op aankoop milieuvriendelijke wagen afgeschaft
 30. Taks levensverzekeringspolissen van 1,1% naar 2%
 31. Daling van bedrag voor contante betalingen.
 32. Verdubbeling niet-proportionele btw-boetes
 33. Een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of nominatieve aandelen
 34. 17% van het voordeel alle aard van de bedrijfswagens wordt nog eens extra belast in  de vennootschap
 35. Dienstencheques: maximumbedrag verlaagd van 2.720,00 € naar 1.380,00 € per persoon.  De kostprijs van de dienstencheque is eveneens verhoogd van 8,5 € naar 9 € voor de eerste 400 cheques en van 9,5 € naar 10 € voor de volgende 100. In 2009 kostte een dienstencheque nog maar 7,5 €.
 36. Beurstaks wordt verhoogd met 30 %
 37. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen ondergaan een solidariteitsheffing van 13,07 % plus de 33 % werkgeversbijdragen die eerst voorzien waren.
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…