Wie een mandaat als bedrijfsleider uitoefent, stelt zich niet zelden de vraag of het niet beter is dit voortaan te doen via een vennootschap. Woorden zoals management- en bestuurdersvennootschap worden echter dikwijls door mekaar gehaald.  Nochtans is er tussen beide een verschil.  Hierop gaan we verder niet in. Voor het mandaat als bedrijfsleider ontvangt men vandaag een vergoeding. Hierop moeten personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.  Wie kiest voor een vennootschap kan echter zelf de nodige fiscale planning verrichten. Let wel dat via een vennootschap niet kan ontsnapt worden aan de bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer in een vennootschap een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of tot lid van het directiecomité dan moet deze bestuurder-rechtspersoon een zogenaamde vaste vertegenwoordiger benoemen.  Deze vaste vertegenwoordiger treedt echter op in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze is weliswaar normaliter niet zelf gebonden door de handelingen die hij stelt als vaste vertegenwoordiger maar hij is echter wel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuld hebben. 
Wie kiest om niet langer als natuurlijk persoon bedrijfsleider te zijn doet dit dan overwegend ook voor een aantal fiscale voordelen.  We overlopen dit kort even.

Een belangrijk motief zit hem in het verschil in tarieven tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De progressiviteit van de tarieven in de personenbelasting is van een heel andere orde dan in de vennootschapsbelasting. Trouwens een vennootschap betaalt ook geen gemeentebelasting. Het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting (33,99 %) is lager dan het hoogste (marginale) tarief in de personenbelasting (50 %). In de personenbelasting kennen we echter ook geen notionele intrestaftrek die ervoor zorgt dat de eindfactuur nog lager zal zijn via de vennootschap.

Maar let wel op met deze vergelijking !  De reserves van de vennootschap kunnen immers niet worden gebruikt voor privé-uitgaven. De bedoeling is dan wel dat men een aantal kosten verlegt naar de vennootschap.  In het bijzonder denken we hierbij aan vastgoed.  Dit kan echter evenzeer door de exploitatievennootschap maar het voordeel kan zijn dat op deze manier het vastgoed niet onderworpen is aan het bedrijfsrisico.  Ook kan de managementvennootschap later als element van successieplanning aangewend worden.

Een dividenduitkering is niet zelden interessant voor wie zijn vennootschap zo heeft opgericht dat zij voor 15% roerende voorheffing in aanmerking komt. Veel exploitatievennootschappen voldoen immers niet aan het tarief va 15% roerende voorheffing.  Het resultaat is dat de maximale belastingdruk om en bij de 44% is.  Merkelijk goedkoper dan de personenbelasting.
Ook kunnen er niet fiscale redenen zijn.  Niet elke bedrijfsleider deelt immers dezelfde mening.  De ene bedrijfsleider is ouder dan de andere, waarbij de pensioenopbouw anders dient te verlopen.  Of de ene bedrijfsleider wens meer vastgoed of een duurdere wagen, enz …

Let wel dat een extra vennootschap ook kosten teweeg brengt.  Een ‘must’ is dan ook dat een simulatie dient opgemaakt te worden.  Uw accountant of adviseur kan u hierbij zeker helpen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…