U beseft dat de digitale technologie een ongeziene transformatie van de wereldeconomie teweegbrengt? U wilt competitief blijven in een verder globaliserende markt? U kan op één of andere manier intellectuele eigendom identificeren in uw verdienmodel? Dan overweegt u best Luxemburg: een echt lichtpunt met visie in de West-Europese duisternis! Stabiel, liberaal en maximaal 5,8% vennootschapsbelasting!

Razendsnelle transformaties in de globaliserende markt

De digitale technologie heeft een drastische impact op de wereldeconomie en transformeert ze in razendsnel tempo. Enkele voorbeelden:

 • Gebruik van sociale media en complexe algoritmes om het gedrag en de wensen van de potentiële klant te analyseren,
 • Evolutie van massamarketing naar online reclamecampagnes op maat van specifieke doelgroepen en individuen,
 • Opslag van informatie in de ‘cloud’ die overal ter wereld en op eender welk moment kan geconsulteerd worden,
 • Nieuwe betaalmogelijkheden via smartphone en tablet,
 • E-commerce platformen met bijzonder competitieve prijzen,
 • Introductie van 3D-printers, digitale producttekeningen en thuisproductie, etc.

Elektronische diensten zijn en worden meer en meer een essentiële vereiste om uw producten- en/of dienstenaanbod up-to-date te houden en uit te breiden.

“Only dead fish swim with the stream”

Speel uw glanzende rol in de nieuwe digitale economie! Klinkt leuk maar simpel is het niet: als ondernemer bent u afhankelijk van een aantal cruciale factoren:

 • de rechtszekerheid,
 • de technologische voorzieningen,
 • het ondernemersklimaat,
 • de fiscaliteit,
 • het arbeidsethos van de werknemers, etc.

In vele West-Europese landen kunt u heden ten dage onmogelijk stabiel groeien wegens het gebrek aan langetermijnvisie. Het wordt bovendien onmogelijk om te concurreren op internationaal niveau: de wetgever die te pas en te onpas aan de regels prutst, een waanzinnig hoog overheidsbeslag, torenhoge loonkosten, etc.

Tip: als ondernemer doet u er goed aan om snel uw huidige situatie te analyseren en de noodzakelijke maatregelen te nemen. Om competitief te blijven in de steeds verder globaliserende markt is er meer nodig dan wat boekhoudkundige en fiscale optimalisatie in uw binnenlandse vennootschap. De regels van het vrij verkeer zijn van toepassing in de hele Europese Unie (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal) en dus is Luxemburg in specifieke ‘digitale’ gevallen een bijzonder verstandige move, op een boogscheut van andere overbelaste en ondernemingsonvriendelijke buurlanden.

Lichtpunt met visie in de West-Europese duisternis

Het is mogelijk om een Luxemburgse vennootschap op te richten (Luxemburgse SARL bijvoorbeeld welke vergelijkbaar is met de Belgische BVBA) welke inkomsten zal puren uit intellectuele eigendomsrechten. Dit intellectuele eigendomsregime, waarover straks meer, is een schot in de roos voor Luxemburg: ‘digitale’ bedrijven zoals Amazon, Skype, iTunes en Paypal hebben zich allemaal in Luxemburg gevestigd.

Stabiliteit

Luxemburg is ideaal om de hele Europese markt te bedienen vanuit een centrale, veilige en hypermoderne locatie. Daarenboven staat Luxemburg garant voor stabiliteit: stabiliteit inzake technologische, legale en fiscale omgeving. Met andere woorden, in Luxemburg vindt u broodnodige rechtszekerheid en een constructieve, vooruitdenkende wetgever. Daarnaast is Luxemburg ook bijzonder aantrekkelijk voor hooggeschoolden omwille van de levensstandaard, de centrale ligging en de belastingincentives. Een onmiskenbare berg van talent is aanwezig.

Duidelijke langetermijnvisie

De Luxemburgse overheid snapt als geen ander dat het verlies aan industrie dient te worden gecompenseerd met de creatie en stimulatie van een kenniseconomie. Er werd en er wordt nog steeds zwaar geïnvesteerd in ultramoderne datacentra en hypersnelle breedbandverbindingen.

Daarnaast werd er een onderzoekscel opgericht in de Universiteit van Luxemburg welke zich onder andere bezig houdt met beveiliging van informatie. Luxemburg draagt dataveiligheid hoog in het vaandel en beseft dat het noodzakelijk is om dergelijke dataprotectie te garanderen: enkel op deze manier is het mogelijk om vertrouwensrelaties op te bouwen met bedrijven en individuen.

Fiscaal stelsel

Het voordeel van een intellectuele eigendomsvennootschap in Luxemburg is het fiscaal regime waar dit type vennootschap onder valt:

 • stabiel,
 • liberaal, en
 • tax-efficiënt: slechts 5,8% vennootschapsbelasting op de winst!

Kortom, Luxemburg is een verstandige oplossing voor uw tanende concurrentiekracht in de nieuwe digitale economie!

Luxemburgse IP vennootschap

Zoals eerder vermeld is een Luxemburgse IP vennootschap een normale Luxemburgse vennootschap zoals een SARL (vergelijkbaar met de Belgische BVBA) maar met speciale statuten die duidelijk specifiëren dat het om een intellectuele eigendomsvennootschap gaat welke inkomsten zal genereren uit intellectuele eigendomsrechten.

Welke eigendomsrechten komen in aanmerking?

Het intellectueel eigendomsregime van Luxemburg dekt een heel breed portfolio van intellectuele eigendomsrechten en is helemaal niet gelimiteerd tot klassieke patenten! Vallen er allemaal onder:

 • Patenten,
 • Domeinnamen op het internet,
 • Knowhow,
 • Handelsmerken en labels,
 • (Industriële) ontwerpen,
 • Modellen, en
 • Software gerelateerde auteursrechten,

Voor wie?

Een begrijpend lezer snapt dat niet alleen softwareontwikkelaars gebruik kunnen maken van dit schitterende Intellectual Property regime. Kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van het IP regime:

 • Bedrijven/Ondernemers die intellectuele eigendom kunnen identificeren,
 • Uitvinders en wetenschappers,
 • Topsporters en artiesten,
 • Franchisors, etc.

Belastingdruk?

Normaal betaalt een Luxemburgse vennootschap rond de 29,22% vennootschapsbelasting. Onder het Intellectual Property regime is dit echter helemaal niet het geval:

 • 80% van de winst verbonden aan die intellectuele eigendomsrechten is vrijgesteld van vennootschapsbelasting!
 • De winst verbonden aan de intellectuele eigendomsrechten = Omzet resulterend uit de intellectuele eigendomsrechten – [kosten die direct verbonden zijn aan dezelfde intellectuele eigendomsrechten] – [afschrijvingen] – [eventuele verliezen].
 • Een effectieve vennootschapsbelasting van maximum 5,8% op de winst is het leuke gevolg.

3 verschillende scenario’s:

Een Luxemburgse IP vennootschap kan werken in 3 verschillende gevallen:

 1. IP in eigendom en commercialisatie voor eigen rekening of door een derde partij.
 1. IP niet in eigendom: de Luxemburgse IP vennootschap krijgt een licentie welke dan het recht geeft om de intellectuele eigendom te commercialiseren.

In dit geval kan er aanspraak worden gemaakt op het gunstige IP regime van Luxemburg zolang de intellectuele eigendomsrechten niet verkregen zijn van een verbonden onderneming (cut-off percentage is 10% van de aandelen om als verbonden aanzien te worden). Constructies met Moeder/Dochter/Zusterbedrijven worden dus buitenspel gezet door Luxemburg, wat niet noodzakelijk een nadeel is.

 1. Zelf ontwikkelde IP in eigendom en totaal geen commercialisatie ervan:

Ook in dit geval kan u genieten van het IP regime in Luxemburg! U ontwikkelde bijvoorbeeld een patent wat achter de schermen wordt gebruikt als ondersteuning voor uw activiteiten. In dit geval wordt er een schatting gemaakt van de omzet die zou kunnen behaald worden indien de intellectuele eigendom wel zou gecommercialiseerd worden via licentie aan een onafhankelijke derde partij. Deze geschatte omzet wordt dan verminderd met de kosten, afschrijvingen en eventuele verliezen om tot de belastbare winst te komen. Deze belastbare winst wordt dan voor 80% vrijgesteld!

Leuk weetje

In Luxemburg is het nog altijd mogelijk om een vennootschap op te richten met aandelen aan toonder. Dit is goed nieuws voor al wie van discretie houdt. En in combinatie met het bankgeheim voor legale entiteiten (iets anders dan de hele heisa rond de Europese Spaarrichtlijn) is dit een sterke troef in de zakenwereld.

Vergis u niet, aandelen aan toonder hoeven zeker niet fiscaal gemotiveerd te zijn: u wilt bijvoorbeeld discreet een sub licentie bemachtigen of zelf IP uitgeven door sub licenties uit te geven aan een concurrent, of u wilt graag discreet onderhandelen met een stroman, etc. Enige vereiste voor aandelen aan toonder is dat je kiest voor een Société Anonyme en dat je het minimum vereist kapitaal van EUR 31 000 volstort bij oprichting.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…