Wat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen betreft, is er al veel inkt gevloeid.  Sinds 1 januari 2012 werd dit veelal gevoelig verhoogd.

Voor de volledigheid vermelden we nog even de regel.

Voordeel alle aard =  cataloguswaarde x % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ‘ouderdomscoëfficiënt‘

Cataloguswaarde = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno’s.

De basis CO²-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO²-uitstoot van:

–      95 g/km voor de dieselvoertuigen

–      116 g/km voor de benzinevoertuigen

Indien de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot dan wordt de CO²-coëfficiënt met 0,1% per CO²-gram verhoogd, met een maximum van 18%.  Indien de uitstoot echter lager ligt dan de referentie wordt dat percentage met 0,1% per CO²-gram verminderd, met een minimumpercentage van 4%.  Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan te indexeren 1.230 euro (waarde 2013) per jaar.

Na 12 maanden daalt het voordeel jaarlijks met 6% per jaar tot een limiet van 70%.  Of in een tabel opgenomen, dient het berekende voordeel zoals hierboven vermeld nog te worden vermenigvuldigd met het volgende percentage :

Van 0 tot 12 maanden       100%

Van 13 tot 24 maanden:    94%

Van 25 tot 36 maanden:    88%

Van 37 tot 48 maanden:    82%

Van 49 tot 60 maanden:    76%

Vanaf 61 maanden :          70%

Een begonnen maand wordt voor een volle maand geteld.

Maar sommige belastingplichtigen hadden het hierop niet begrepen en gingen hun wagenpolitiek wijzigen.  Wat moet er gebeuren wanneer de wagen niet gebruikt wordt voor persoonlijke verplaatsingen.  Is er dan nog wel sprake van een belastbaar voordeel van alle aard  ?

Dit is in principe niet het geval.

Maar dat dit tot discussies kan leiden hoeft geen bijkomend commentaar.  Daarom hebben sommigen een aanvraag ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (gemeenzaam de Rulingcommissie genoemd).  Een bepaalde uitspraak heeft zelfs vorig jaar de kranten gehaald (Ruling nr. 2012.427 dd. 15 januari 2013).  Daar ging het over een bedrijfsleider die gratis kon beschikken over een Porsche Carrera, eigendom van zijn vennootschap.  De maatschappelijke zetel en exploitatiezetel van de vennootschap waren echter gevestigd op het woonadres van de bedrijfsleider.  Alle activiteiten van de vennootschap werden ook van daaruit gevoerd.  Of anders gezegd, van enig woon-werkverkeer was er geen sprake (niet onbelangrijk want dat zijn immers ook privé afgelegde kilometers).  Daarnaast  beschikt de bedrijfsleider over een privéwagen (merk  MG) .

De Porsche Carrera wordt echter niet langer privé gebruikt.  Dus geen voordeel van alle aard ? Kan dat ? De Rulingcommissie gaat akkoord onder de voorwaarde dat de Porsche Carrera niet langer gebruik wordt voor privéverplaatsingen.  Dit is de evidentie zelf.  De Rulingcommissie volgt op een correcte wijze de fiscale regels.  Is er geen privé-gebruik (let op dus ook geen woon-werkverkeer)  dan is er van een belastbaar voordeel van alle aard geen sprake.

Bijkomend vermelden we dat deze rulinguitspraak helemaal geen ééndagsvlieg is, integendeel.  De volgende rulings (terug te vinden op de website van de Rulingcommissie) bevestigen dit :

  • Ruling nr. 2012.427 dd. 15 januari 2013 (cfr boven)
  • Ruling nr. 2012.095 dd 8 mei 2012
  • Ruling nr. 2012.545 dd 5 februari 2013
  • Ruling nr. 2012.515 dd 12 maart 2013
  • Ruling nr. 2013.042 dd 13 maart 2013
  • Ruling nr. 2012.564 dd 23 april 2013
  • Ruling nr. 2013.085 dd 23 april 2013
  • Ruling nr. 2012.348 dd 23 oktober 2012
  • Ruling nr. 2013.168 dd 21 augustus 2013

Besluit

Dat een wagen in een vennootschap sowieso betekent dat er een voordeel van alle aard aan de orde is, is dus niet juist.  Let wel dat de vermelde beslissingen van de Rulingcommissie telkens betrekking hadden op een specfiek geval.  Ook legde de Administratie op dat een rittenadministratie bijgehouden wordt.  Dit betekent dat het verzamelen van een aantal gegevens zoals de datum van de rit, het begin- en het eindadres, de afgelegde kilometers per rit, het totaal aantal afgelegde kilometers per dag en de kilometerstand in het begin en op het einde van het jaar hierbij van belang zijn.  Dit kan gerealiseerd worden hetzij manueel (op papier) hetzij op elektronische wijze (gps).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…