De lokale opsporingsdiensten (LOD) vallen onder de bevoegdheid van de Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (de AOIF).

De lokale opsporingsagenten zijn niet bepaald de elitetroepen van de fiscale administratie. Dikwijls gaat het om lagere belastingambtenaren (bv. opstellers).

Kwatongen beweren echter dat de opsporingsagenten een procentje hebben op de boetes die zij u opleggen. Dat is niet waar.

Wat mogen ze?

De taken die de ambtenaren van de LOD uitvoeren zijn eerder routineklussen. Zij nemen prijslijsten op, kijken in het kas- en dagontvangstenboek, tellen de voorraad, nemen inzage in agenda’s bij kappers, enz.

Belangrijk is te weten dat zij niets meer mogen dan een gewone belastingcontroleur. Zo hebben zij evenmin recht om privé lokalen te betreden. En moeten zij een bezoek brengen tijdens uw normale openingsuren. Ook wordt van hen toch een zekere discretie t.o.v. bv. uw klanten verwacht. Uiteraard mogen zij wel inzage vragen in al wat rechtstreeks te maken heeft met uw boekhouding.

Zij mogen ook niet achter uw pc gaan zitten en in uw bestanden grasduinen. U doet dit voor hen.

Uiteindelijk maken zij een proces-verbaal op, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar uw controleur. Die doet hiermee wat hij wil. Hij kan er dus evengoed geen gevolg aan geven of er eens om glimlachen.

Bent u het niet eens met de inhoud, van het proces-verbaal, dan kunt u o.i. best snel reageren. Stilzwijgen kan aanzien worden als “instemmen”.

Doen. Vraag steeds of u hun aanstellingsbewijs mag zien. U treft op de keerzijde hun foto met naam en graad. Noteer dit. Bij te grof gedrag kunt u dan steeds overwegen een klacht in te dienen bij de gewestelijke directeur.

Zoeken ze u?

Als de BBI langskomt zijn ze op zoek naar iets. Er is bv. een klacht tegen u ingediend, ze viseren een bepaalde fiscale constructie of uw sector. De lokale opsporingsagenten gaan meestal echter gewoon op stap. Zoek er dus niet te veel achter.

De BBI

De BBI-diensten zijn de stoottroepen van Financiën. Als u deze mensen op bezoek krijgt, heeft u reden tot ongerustheid. Belangrijk om weten is dat de BBI’ers meestal wel goed opgeleid zijn en met kennis van zaken spreken.

Dat uw dossier werd geselecteerd, wil zeggen dat men over elementen beschikt die wijzen in de richting van onregelmatigheden. Nu laat u zich het best deskundig omringen door een goede fiscalist en/of advocaat.

Specifiek voor de BBI is dat zij meerdere belastingtakken kan controleren en over het hele grondgebied opereren. Structureel gezien zijn de buitendiensten van de BBl-Administratie in te delen in (a) inspecties gespecialiseerd in inkomstenbelastingen en (b) inspecties gespecialiseerd in BTW-aangelegenheden.

Blijf correct en ‘cool’, maar ken uw rechten. Verklaar geen dingen waar u later spijt van zal hebben. Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Specialisten inzake transferpricing

Binnen de BBI zal een groep van acht specialisten zich met niets anders bezighouden dan zgn. transferpricing. U heeft bv. een buitenlandse vestiging die voor u bepaalde handelingen (bv. de behandeling van goederen of producten) stelt. U krijgt van die buitenlandse vestiging hiervoor een factuur. Als die vestiging om welke reden dan ook minder belast wordt in haar land, zal soms de neiging bestaan om wat ‘aangedikte’ facturen te betalen aan die vestiging. Op dergelijke transacties zal dus voortaan een apart team toekijken…

De BBI en het parket

De BBI is de bevoorrechte gesprekspartner van de gerechtelijke overheden. Die samenwerking is echter strikt geregeld door de Wet van 4 augustus 1986 in het zogenaamde Charter van de Belastingplichtige. Nadien is een en ander versoepeld.

Zo mogen de BBl-ambtenaren niet deelnemen aan huiszoekingen en ondervragingen door het parket. Zij mogen wel als getuige worden opgeroepen (art. 74 en 74 bis W.BTW).

Momenteel zijn een beperkt aantal BBl-ambtenaren gedetacheerd naar de parketten van de procureur des Konings om de financiële sectie van het parket bij te staan in de strijd tegen de fiscale fraude.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…