Als vennootschap zijn de volgende zaken mogelijk voor u van belang.  Let wel niettegenstaande er nog geen diefinitieve teksten zijn, geven we hetgeen reeds verteld wordt, nu al  mee. Een verwittigd man is er twee waard … Zodoende kan u er rekening mee houden wanneer u nog het één of het ander wenst te plannen.


Het tarief van de roerende voorheffing (of personenbelasting) op de liquidatieboni stijgt vanaf 1 oktober 2014 van 10% naar 25 %.

 

Tip 1. Gaat u voor deze datum echter nog niet over tot de liquidatie van de vennootschap dan kan u alsnog later genieten van het 10%-tarief.  Wat doet u dan! U kan de opgebouwde reserves van de vennootschap in het kapitaal incorporeren. Hierbij zal u wel onmiddellijk de 10 % roerende voorheffing of personenbelasting moeten betalen. Het voordeel zit hem hierin dat u bij de latere uitkering van deze geïncorporeerde reserves uitkeert er verder geen bijkomende belasting verschuldigd zal zijn.  Weliswaar onder de voorwaarde dat er een tijdsspanne gerespecteerd werd van minimaal vijf jaar. Wordt echter deze termijn niet gerespecteerd dan is er bijkomend verschuldigd : 15 % bij de uitkering in jaar één of jaar twee – 10 % bij de uitkering in jaar drie en 5 % bij de uitkering in jaar vier.
Tip 2. Kortom denkt u erover na de vennootschap te liquideren dan is het een overweging waard niet te lang te wachten. Weliswaar dient u rekening te houden met alle bijkomende facetten die een liquidatie teweeg brengt (vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarde enz …).

Positief dan weer is dat het tarief van 15% roerende voorheffing op een dividenduitkering terug van weg geweest is.

Bij een inbreng in geld in een zgn. KMO-vennootschap zal het tarief van de roerende voorheffing op de (al dan niet nieuwe) aandelen uitgekeerd dividend verlaagd worden van 25% naar 15%.   Weliswaar onder de voorwaarde dat de aandelen ononderbroken op naam in bezit moeten geweest zijn. Ook hier is een tijdsspanne van belang.  Het tarief roerende voorheffing  wordt vanaf het derde jaar verlaagd naar 20 % en vanaf het vierde jaar naar 15 %.   Het 15 %-tarief roerende voorheffing blijft wel behouden. owel wanneer de vennootschap niet langer een KMO is en ook bij een liquidatie.

 

Tip 3. U kan uw bestaande vennootschap vandaag correct en elegant liquideren (voor 1 oktober 2014) en een nieuwe oprichten dan kan u mogelijk twee vliegen in één klap slaan.  Hou wel rekening met alle fiscale spelregels zodat u niet geconfronteerd wordt met simulatie of de nieuwe antimisbruikbepaling.  M.a.w. speel het spel op een correcte manier.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…