Liechtenstein, het vorstendom van nauwelijks 40km2 groot tussen Oostenrijk en Zwitserland, is dezer dagen in de belangstelling. Spijtig genoeg in negatieve zin. Nochtans bestaat er zoiets als de Liechtensteinse Stiftung (stichting) waar helemaal niets mis mee is en een mooi familiaal planningsinstrument kan zijn. Is het iets voor u? 

Wat kunt u er mee doen?

Heeft u een aanzienlijk vermogen dan is het aangewezen of zeer normaal dat u iets wilt regelen voor als u plots zou weg vallen. Hiervoor kan een Stiftung een aangewezen vehikel zijn. Het is een soort stichting, u zou het bijna kunnen vergelijken met een VZW waarin u uw vermogen in onderbrengt. Aan de hand van statuten die u samen met een locale advocaat opstelt, kunt u heel gedetailleerd bepalen wat er met uw vermogen moet gebeuren als u overlijdt. Maar het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn. U kan ook een vermogen hier in onderbrengen en de Stiftung een bepaalde opdracht geven, bv. een goed doel of een culturele opdracht. Bedoeling is dat u de Stiftung (of Foundation) net zoals een VZW gebruikt voor niet commerciële doeleinden. In de praktijk zullen er enkelroerende goederen ingebracht worden anders moet u immers nog registratierechten betalen. 

Wat is het grote voordeel?

Buiten het feit dat een Liechtensteinse stiftung een erg discreet vehikel is. De oprichter(s) hoeven niet bekend te zijn, is het grote voordeel dat de opbrengsten van de belegde gelden of het ingebrachte vermogen, zo goed als niet belast wordt. Op het kapitaal zijn er wel taksen die variëren tussen de 0,1% en de 0,75%. Dus het vermogen dat ingebracht wordt, kan ongestoord en dus onbelast verder aangroeien. Een ander belangrijk element is dat in tegenstelling tot een zuivere trust – dat eigenlijk niet meer dan een contract is – een Stiftung een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Het heeft m.a.w. een afgescheiden vermogen van het uwe. U moet dus helemaal niet de inkomsten of opbrengsten van deze Stiftung in uw Belgische aangifte invullen. Immers deze inkomsten zijn niet van u maar van de Stiftung. Continentaal Europeanen werken dan ook graag met de Stiftung i.p.v. met een trust, ze voelen zich hier meer met op hun gemak mee. 

U begint vanaf nul…

De Stiftung is zeer flexibel. U kan echt de statuten vorm geven en kneden zoals u het wenst. Er zal ook een soort Raad van Beheer worden opgericht. U kan de statuten zo opstellen dat u zolang u leeft of het wenst aan de ‘touwtjes’ trekt. Op deze manier kan u ook tijdens uw leven nog altijd de nodige aanpassingen aan de statuten aanbrengen indien u dit wenst. Er moeten beperkte boekhoudkundige verplichtingen worden nagekomen maar er wordt bv. geen balans neergelegd. De leden van de beheerraad kunnen een vergoeding krijgen. Er kan altijd een vertrouwenspersoon worden aangeduid die de activiteiten van de beheerraad controleert, als u bv. zelf geen tijd of zin heeft om te zetelen in de beheerraad. Kortom controlemogelijkheden genoeg. 

Het is discreet…

Zoals gezegd is een Stiftung zeer discreet. De Stiftung heeft geen aandeelhouders of aandelen. De Stiftung heeft enkel begunstigden (zgn. beneficiaries). Er wordt ook geen oprichtingsakte ergens neergelegd. De rechten van de oprichter zijn overdraagbaar en houden dus het recht in om de statuten aan te passen en eventueel de Stiftung op te heffen. Een Stiftung kan een rekening hebben in Liechtensteing maar even goed in Zwitserland of ergens anders.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…