Zoals u wellicht weet is het fiscaal interessant als u geld leent aan uw vennootschap en zij u interesten betaalt. U wordt op deze interesten slechts belast aan 15% en de interest is een kost voor uw vennootschap. Maar de lening mag bepaalde grenzen niet overschrijden of het fiscale voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zo zal u al heel wat kapitaal en of belaste winst in uw vennootschap moeten hebben, wil dit verhaal interessant zijn. Deze strenge regels gelden als de lening is toegekend door een aandeelhouder-natuurlijk persoon, bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of iemand met een soortgelijke functie. Ook leningen van de echtgeno(o)t(e) of de minderjarige kinderen van deze personen komen in aanmerking.

Dus …u hoeft met de grenzen géén rekening te houden en u kan interessant geld uit uw vennootschap halen onder de vorm van interesten … als het geld wordt geleend door uw meerderjarige kinderen die geen bestuurder of zaakvoerder zijn. Of als niet u het geld leent aan de vennootschap maar u een tussenvennootschap inschakelt. Er zijn hier een aantal combinaties denkbaar.

We hebben flink wat reactie gehad op onze tip rond de ‘yachten’. Graag vermelden we dat er nog heel wat andere legale maar besparende pistes mogelijk zijn, zoals de Malta-piste en de Nederland-piste. Voor meer info, aarzel ons niet te contacteren.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…