Tip van de week
 
Geachte, beste,
 
Het nieuwe jaar is nauwelijks gestart of een van onze meest kostbare verworvenheden, nl. ‘privacy’ ligt weer al zwaar onder vuur. Waar is de privacy? Mogen volwassen mensen niet bepalen wat ze doen? Nu deze week in de Belgische pers een bericht dat illegaal pokeren bestraft wordt met boetes van meer dan 100.000 EUR. Wat is illegaal? Moeten we achtereen ook melden aan de fiscus als we Monopoly spelen? Waarom mogen volwassen mensen niet leven zonder betutteling… ? Overal waar je gaat en staat word je geregistreerd, in de toekomst met rekeningrijden, met je creditcards…. Je gsm-verkeer… Heel je levenswandel wordt in kaart gebracht. Wat als deze informatie op een dag in verkeerde handen valt? Het wordt tijd voor de grote privacy-opstand. Sorry voor het gezeur. Nu over naar de tip.

De volgende situatie is ‘klassiek’ te noemen.  Een vennootschap onderschrijft een leasingcontract voor een personenwagen. De vennootschap betaalt op haar beurt dan ook de afgesproken huurfacturen. Bij een leasingcontract is er op het einde echter een optie tot lichting.  M.a.w. de vennootschap heeft de mogelijkheid de wagen te verwerven door deze optie te lichten.  Maar op het einde van het leasingcontract ligt de vennootschap de optie vaak niet. Nochtans is deze optie vaak laag. De bedrijfsleider daarentegen is wel geïnteresseerd en licht de optie wel.  Nadien kan deze bedrijfsleider deze wagen voor een marktconforme waarde doorverkopen.  Dit zou dan moeten resulteren in een belastingvrije meerwaarde, wat echter in de praktijk duidelijk niet altijd het geval is. 

Het is immers niet verwonderlijk dat de administratie deze manier van werken niet weet te appreciëren.  Want had de vennootschap de optie wel gelicht dan had zij de wagen kunnen verkopen en zo een meerwaarde weten te realiseren. De Administratie belast de bedrijfsleider door het verschil tussen de optie en de reële waarde van de wagen te belasten als beroepsinkomen. 

De rechtspraak volgt de Administratie hierin (Rb Bergen 22 maart 2001 en Rb Bergen 16 januari 2002, Rb Brugge 4 december 2001, Rb Antwerpen 22 februari 2002, Rb Antwerpen 29 april 2003, Rb Luik 18 maart 2002 en Rb Luik 6 juni 2002). Maar hierbij is het zeer belangrijk dat de Administratie een correcte waardering van het voordeel vooropstelt en dus niet met de ‘natte vinger’ een waarde oplegt (Rb Antwerpen 4 januari 2006). Niet vergeten dat wanneer de Administratie in haar opzet slaagt er nog een gevaar is voor de vennootschap nl een taxatie geheim commissieloon.  Een taxatie van 309 % behoort dan tot de realiteit.

Het is duidelijk dat deze manier van werken niet zonder risico is, maar ook dat de waarde van de wagen in de ganse discussie belangrijk is. Het Hof van Beroep te Brussel (Brussel 6 oktober 2006) oordeelde (ook vroeger reeds) dat de officiële waardebepaling vermeld in de Autogids een betrouwbare basis is voor het berekenen van dit voordeel. Maar dit moet toch enigszins genuanceerd worden. Recent sprak het Hof van Beroep te Brussel zich hierover uit. Over het principe was ze het eens met de Administratie.  Maar een voordeel van alle aard moet, aldus het Hof, in aanmerking worden genomen voor de reële waarde die het in hoofde van zijn begunstigde heeft. De Administratie echter nam als schatting de waarde van het voertuig zoals vermeld in de Autogids.  En hierbij ging de Administratie uit de bocht.  De waarde in de Autogids was een overwaardering. Deze waarde (Autogids) hield rekening met een aantal afgelegde kilometers van minder dan 15.000.  De wagen echter had 25.000 km op de teller staan.  Het Hof verklaart de aanslag dan ook nietig omdat deze willekeurig werd gevestigd. Maar misschien zijn er andere oplossingen…
Voor creatief legaal advies, bent u steeds welkom! Ons volgend seminarie gaat door op 1 maart a.s.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…