Als uw vennootschap in deze crisistijden tijdelijk wat minder goed bij kas zit, dan kan u ze mogelijk wat meer financiële ademruimte geven door een tijdje wat minder loon uit uw vennootschap op te nemen. Dit kan echter nadelig zijn als u een groepsverzekering heeft. De maximale premie die uw vennootschap daarvoor mag storten (en ook aftrekken als beroepskosten) hangt immers af van uw loon. Als u minder loon opneemt, zal een deel van de premie mogelijk dus niet meer aftrekbaar zijn en dat is natuurlijk de bedoeling niet. Als er echter minder dan de maximale premie gestort wordt, dan zal dit probleem zich uiteraard ook minder snel stellen.
 

Opnemen, maar niet uitbetalen
Om te vermijden dat een deel van de premie van de groepsverzekering niet meer aftrekbaar is, kan u uw brutoloon wel op hetzelfde peil houden, maar een deel ervan niet laten uitbetalen. Uw vennootschap trekt m.a.w. nog altijd hetzelfde bedrag aan loon af als beroepskosten, zodat er voor uw groepsverzekering geen probleem is, maar u krijgt netto minder en het saldo heeft u dan uiteraard nog tegoed. Dit tegoed wordt immers op uw rekening-courant geboekt als een schuld van uw vennootschap aan u, die ‘ooit’ nog terugbetaald dient te worden.

Een nadeel is echter dat de boeking van een deel van uw loon op uw rekening-courant als een ‘toekenning’ beschouwd wordt met als gevolg dat u er toch al op belast wordt, ook al heeft u het (nog) niet gekregen.

Verlies ten laste nemen
U kan echter vermijden om belast te worden op loon dat u niet gekregen heeft, door (een deel van) de verliezen van uw vennootschap ten laste te nemen. Het spreekt vanzelf dat dit enkel mogelijk is als uw vennootschap ook effectief verliezen heeft. Verliezen ten laste nemen houdt in dat u een bepaalde som geld van u privé op de rekening van uw vennootschap overschrijft. Voor uw vennootschap is dat een ‘opbrengst’ waarmee ze dan (een deel van) haar verliezen kan aanzuiveren.

Het voordeel is dat u de verliezen die u zo ten laste neemt privé kan aftrekken van uw loon. Als u bv. loon van € 40.000 heeft (en ook uitbetaald krijgt) en u neemt voor € 10.000 verliezen van uw vennootschap ten laste, dan wordt u nog belast op € 30.000, wat ook overeenkomt met het brutobedrag dat u ook effectief gekregen heeft (€ 40.000 – € 10.000). Als u echter voor € 10.000 loon niet zou opnemen en op uw rekening-courant zou laten boeken (zie hiervoor), dan krijgt u bruto ook € 30.000, maar wordt u wel belast op € 40.000. Door voor € 10.000 verliezen ten laste te nemen, wordt u dus slechts belast op € 30.000, terwijl u toch € 40.000 loon opnam zodat er ook voor de aftrek van de premie van uw groepsverzekering geen probleem is.

Om de verliezen privé te kunnen aftreken is het wel belangrijk dat u dat bedrag effectief aan uw vennootschap betaalt en dat het ook effectief gebruikt wordt ter aanzuivering van haar verlies. Daarnaast is ook vereist dat u die betaling uitvoert met het oog op het behoud van uw periodiek inkomen uit de vennootschap. Dit betekent dus dat u al een loon moet opnemen en dat u het ook de bedoeling moet zijn om dit ook periodiek te blijven doen. In principe is het zelfs geen probleem als u méér verliezen ten laste nemen dan u loon opneemt, hoewel de fiscus daar natuurlijk sneller over struikelt. In dat geval is het belangrijk dat u kan aantonen dat er ook andere dan fiscale motieven meespelen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…