Als vennootschap wordt men regelmatig geconfronteerd met het feit dat de bedrijfsleider kosten heeft die eigen zijn aan de vennootschap. Deze terugbetaling vertegenwoordigen voor degene die deze terugbetaling verkrijgt, geen belastbaar inkomen. Maar wat te doen met alle bonnetjes , ticketjes, …

Dit bijhouden is quasi een administratie op zich. Daarom kan er gedacht worden aan het betalen van een forfaitaire vergoeding.

Het spreekt voor zich dat dit correct en realistisch dient te zijn.

Het mag immers geen verkapte bezoldiging zijn. Let wel dat de fiscus de bewijslast draagt. Maar de sociale wetgeving heeft deze bewijslast omgedraaid. Hoe dit fiscaal zal bekeken worden is nog een open vraag maar men weze gewaarschuwd.

Om elk misverstand te voorkomen kan het aangewezen zijn een akkoord af te spreken met de fiscus. Let wel dat akkoorden die hierover gesloten werden tussen de administratie en de belastingplichtige enkel bindend zijn wat de inkomstenbelastingen betreft en niet inzake sociale bijdragen (Wet van 20 juli 2005 – BS 29 juli 2005 en de circulaire Circulaire nr. Ci.RH.840/570.622 (AOIF 41/2005) dd. 14.11.2005).

Ook rekening houden met het feit dat de zogenaamde “kosten eigen aan de werkgever” in hoofde van deze werkgever onderworpen blijven aan de wettelijke beperkingen inzake de aftrek van beroepskosten (bv. beperking aftrek autokosten afhankelijk van de CO² uitstoor, restaurantkosten beperkt tot 69 %, relatiegeschenken beperkt tot 50%, …).  Tip. Hierop bestaat een uitzondering m.b.t. de forfaitaire vergoedingen van de zogenaamde maaltijdkosten tijdens dienstreizen in België en de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Deze blijven in hoofde van de werkgever integraal aftrekbaar (Com.IB 53/143, ComIB 53/163).
 

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap – Editie 2017

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…