Geachte, beste, 

Dat onze privacy te grabbel ligt dat weten we al langer als vandaag. Veel mensen stellen ons echter de laatste tijd de vraag rond de zgn. sociale netwerken (facebook, netlog) en de vrienden van de fiscus. Op het eerste zicht zou ik zeggen …dit is geen probleem. De informatie die de fiscus daar haalt is waardeloos want gegevens van facebook vormen uiteraard in de verste verte geen juridisch sluitend bewijsmateriaal waarop men u kan belasten. Maar toch…Stel dat u op facebook het uitvoerig hebt over uw leuk appartement in Marbella. De tegenpartij vraagt dan of je het verhuurt…Of dat je opschept over je jacht dat daar en daar ligt….We sluiten niet uit dat een overijverige ambtenaar deze gegevens toch tracht te checken. Zelfs als hij daar niet in slaagt wat heel goed denkbaar is, zal die controleur als hij uw dossier gaat controleren toch anders tegen uw dossier aankijken.

Het lijkt misschien ver gezocht maar toch…. Het is een variante van de controleurs die in het verleden de lokale krantjes uitvlooiden op zoek naar die bakker die zijn luxeappartement verhuurde in Benidorm en er zijn gsmnummer bij vermelde…Men kan niet voorzichtig genoeg zijn… Deze week twee tipjes… Zoals u weet kan u alleen in bepaalde BVBA’s (opgericht na 1994) een dividend opnemen tegen 15% (i.p.v. 25%) roerende voorheffing. Heeft u nu een oudere vennootschap die u om welke reden dan ook niet kan ontbinden, dan kan u altijd de pijn verzachten door het kapitaal te verhogen. Immers veel vennootschappen hebben een laag kapitaal. De dividenden zullen dan in de toekomst twee belastingregimes ondergaan; dividenden die betrekking hebben op het bijkomend kapitaal ondergaan 15% RV, zij die slaan op het oud kapitaal 25%. De verdeling gebeurt proportioneel. Is oud kapitaal 100, en u stort 100 nieuw kapitaal bij dan geniet de helft van de dividenden 15% RV. 

Als u in uw vennootschap vastgoed verkoopt dan kan u genieten van de zgn. gespreide meerwaardebelasting als u binnen de 5 jaar herbelegt in één of meerdere afschrijfbare activa. Doet u deze herbelegging uiteindelijk niet dan moet u buiten de belasting op de meerwaarde ook nog eens nalatigheidsintresten  betalen à rato van 7% per jaar. Deze vervelende intrest kan u vermijden door u in jaar vier (dus net voor de verjaringstermijn) spontaan te laten belasten. Meestal worden er dan geen intresten aangerekend. Wacht dus hoe dan ook altijd tot jaar vier, ook als u nooit van zin was te herbeleggen. 

U kan zich nog inschrijven voor ons seminar op donderdag 7 mei! 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…