DEZE INFORMATIE IS NIET MEER ACTUEEL

De woonbonus heeft al veel inkt doen vloeien. Het is immers zo dat de woonbonus voor Vlaanderen een aanzienlijke daling heeft ondergaan in vergelijking met de vorige jaren.

Wie leent voor het betalen van successie- of schenkingsrechten, de aankoop, de bouw of de verbouwing van zijn of haar gezinswoning doet veelal een voordeel wat de personenbelasting betreft. De zogenaamde woonbonus.

De kenmerken van deze vermindering zijn voor leningsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015, samengevat :

  • Basisbedrag : maximaal 1.520 EUR per belastingplichtige.

  • Dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 EUR voor de eerste tien jaar

  • Voor gezinnen met drie kinderen of meer (gehandicapt kind wordt fiscaal dubbel geteld) ten laste op datum van 1 januari volgend op het jaar van de afsluiting van de lening, wordt het bedrag nogmaals verhoogd met 80 EUR, eveneens enkel voor de eerste tien jaar.

De twee verhogingen zijn enkel van toepassing zolang op 31 december van het inkomstenjaar de eigen woning ook de enige woning blijft (zoniet is de verhoging definitief verloren).

De fiscale besparing bedraagT in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 40% (+ gemeentebelasting) en niet langer aan het marginale tarief (min 30%).. Hou er rekening mee dat voor het Vlaams gewest de vermelde bedragen niet langer geïndexeerd worden. In vergelijking met vorig jaar waren de bedragen respectievelijk 2.280 EUR, 760 EUR en 80 EUR.

Wanneer we de andere twee regio’s (Brussel en Wallonië) bekijken dan zijn de verschillen opmerkelijk :

Afgesloten vanaf 01/01/2015

Federaal (van vóór 2014)

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

basisbedrag

per belastingplichtige

2.280

1.520

2.280

2.280

+ tijdelijke verhoging gedurende eerste 10jr

+ € 760

+ € 760

+ € 760

+ €760

+ omwille van kinderlast

+ € 80

+ € 80

+ € 80

+ € 80

Totaal

3.120

2.360

3.120

3.120

Fiscaal voordeel

Marginaal

(min 30%)

40%

45 %

40%

In Brussel en Wallonië blijft oa bijkomend de indexering van toepassing. In Vlaanderen daarentegen behoort deze tot het verleden.

Is het interessant voor wie wenst te verhuizen, in de mate van het mogelijke, naar de andere regio Stel u woont vandaag in Vlaanderen en wenst te verhuizen richting taalgrens, te kiezen voor net over de taalgrens te gaan wonen ?

Dit kan interessant zijn doch u moet opletten met het ganse fiscale plaatje. Er zijn immers mogelijk bijkomende zaken van belang dan enkel de woonbonus.

Enerzijds denken we aand e registratierechten en anderzijds de successierechten. Ook deze moet u opnemen.

  • Registratierechten :

In Vlaanderen bedragen deze (behoudens het zogenaamd klein beschrijf) 10%. In Brussel en Wallonië is het tarief van 12,5% nog van toepassing.

Bijkomend is het van belang het Vlaams stelsel van de meeneembaarheid (door verrekening of teruggave) van de registratierechten van belang.

HieRmee wordt bedoeld : de meeneembaarheid van de vroeger reeds betaalde registratierechten met een maximum van 12.500 EUR per nieuw aangekocht goed.

Door te verhuizen naar een andere regio verspeelt men dit voordeel dat veelal 12.500EUR kost.

  • Successierechten :

Ook niet vergeten dat de successierechten in de drie gewesten niet dezelfde zijn. Er zijn immers een aantal gevoelige verschillen. Ook wat de vrijstellingsregeling betreft m.b.t. het vererven van de gezinswoning. Kort samengevat :

  • Het Vlaams Gewest kent een vrijstelling van successierechten mbt de gezinswoning geërfd door de echtgeno(o)t(e) of samenwonende (wettelijk of feitelijk samenwonende na drie jaar samenwonen).

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent dit ook doch slechts voor de overlevende partner van de overlevende (echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner). Maar dan enkel voor de wettelijk samenwonenden partner. Ook bestaat er een bijzonder gunsttarief bij de vererving van de ‘gezinswoning’ voor de erfgenaam in rechte lijn.

  • Het Waals Gewest ten slotte kent evenzeer een vrijstelling van successierechten maar dan weer gelimiteerd tot de eerste 160.000 EUR.

Besluit

Wie zijn gezinswoning omwille van de woonbonus, wenst te ‘verleggen’ naar een andere regio, doet er goed aan ALLE fiscale gevolgen in rekening te nemln en niet enkel één enkele parameter.

Wie had gedacht dat de fiscaliteit eenvoudiger zou worden komt bedrogen uit. Het ziet er ook niet naar uit dat dIT in de toekomst zal veranderen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…