Op vlak van fiscaliteit kan een vennootschap nog steeds een aantal voordelen opleveren. Wie spaart zonder vennootschap moet immers rekening houden met het feit dat er veelal 60% naar de schatkist gaat (sociale bijdragen en personenbelasting) alvorens één euro kan gespaard worden.

Via uw vennootschap kan een gelijkaardig inkomen op diverse manieren aan de vennootschap onttrokken worden.

We bekijken de drie meest courante vormen :

  • De verkoop van de praktijk/éénmanszaak
  • Individuele pensioentoezegging
  • Dividend

U kan uw praktijk aan uw vennootschap verkopen

Concreet denken we aan een vrije beroeper/ondernemer die een vennootschap wenst op te richten en naast de overdracht van het materieel ook de goodwill  wenst over te dragen.  Fiscaal resulteert men onder de zogenaamde stopzettingsmeerwaarden vallen. Men stopt immers als ‘éénmanszaak’ en men zal voortaan werken in naam en voor rekening van een vennootschap. Bij deze overdracht zal men een meerwaarde realiseren die belast wordt aan hetzij 16,5% hetzij 33%. Telkens te verhogen met sociale zekerheidsbijdragen (doch deze zijn beperkt) en gemeentebelasting, waardoor de globale (para)fiscale druk van 33% tot ongeveer 36% toeneemt.

Uw vennootschap kan premies storten voor uw aanvullend pensioen (IPT)

De premies van een dergelijke individuele pensioentoezegging (IPT) zijn volledig fiscaal aftrekbaar, rekening houdend met de zogenaamde 80 %–regel.  Later wordt u privé belast.  De eindtaxatie op pensioenkapitalen werd wel verhoogd van 16,5% naar 20% in geval van de pensionering op 60 jaar en naar 18% in geval van pensionering op 61 jaar.(wel te verhogen met een aantal taksen, ..). Wie effectief actief blijft tot zijn 65 jaar betaalt 10%.  De 80 %-regel is een berekening die moet gemaakt worden om het bedrag van de pensioenopbouw, dat gerealiseerd wordt doorheen de loopbaan en waarvan de premies in de vennootschap volledig aftrekbaar zijn, te berekenen.  Hierbij rekening houdende met een aantal factoren.  De hoogte van de bezoldiging, die u van uw vennootschap ontvangt,  is hierbij een zeer belangrijke factor.

Uw vennootschap kan een dividend uitkeren  

Dividenden zijn voor hun volledige bedrag onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergaan vervolgens, ten laste van de natuurlijke personen, de roerende voorheffing (25%  of 15% (VVPRbis) of 10% (bij liquidatie voor 1 oktober 2014)). Hier is er dus een gecumuleerde fiscale druk.  Wat misschien doet overkomen dat een dividenduitkering niet erg voordelig is.  Dit is echter niet altijd het geval

Waarom dan deze vraag ?

Nochtans wordt vandaag meer dan eens de vraag naar de zin van de oprichting gesteld.  Hoe komt dat dan ?  De reden is ook hier de fiscaliteit.  De regering Di Rupo I  heeft immers behoorlijk wat dure fiscale wijzigingen aangebracht.  Een opsomming :

–       Voordeel van alle aard bedrijfswagens

–       Voordeel van alle aard onroerend goed

–       Geheime commissielonen (ondertussen meer zekerheid rond)

–       Beperking notionele intrestaftrek

–       Afschaffing overdracht van de notionele intrestaftrek (behoudens het verleden)

–       Aanpassing roerende voorheffing

–       Enz …

Deze nadelen moeten dan ook in de ganse studie opgenomen worden.

Besluit :

Een vennootschap heeft vaak fiscaal nog zijn nut.  Dit dient echter berekend te worden en hangt af van veel factoren die van toepassing zijn in de privésfeer.  Vergeet niet dat een vennootschap ook nog andere voordelen geniet zoals de afscherming van het privé-vermogen.  Dit is echter niet bij alle beroepscategorieën echter mogelijk.

Maar zoals altijd in de fiscaliteit is het maatwerk …

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap – Editie 2017

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…