U betaalt het huwelijksfeest van uw dochter of u geeft een com¬munie¬feest. Het is in bepaalde kringen gerbuikelijk dat een aantal zakenrelaties  worden uitgenodigd.  Kan u deze kosten ook in aftrek nemen ?

Oplossing

Ja, dit is mogelijk. Maar ook hier zal veel ‘staan of vallen ‘ afhankelijk van het bijhouden van de nodige bewijsstukken. U begrijpt dat de controleur allicht extra op zijn hoede zal zijn.

Dit feest moet niet altijd plaats te vinden in een feestzaal. Ook als u thuis een communiefeest geeft bv. kunt u voor het beroepsgedeelte de kosten aftrekken. We denken dan bv. aan de aankoop van dranken, voedingswaren, bloemen, inrichtingskosten, lonen van de diensters…

Werkwijze en voorwaarden

Het spreekt voor zich dat het correct handelen en het redelijk blijven van belang is.
Hiemee bedoelen we dat het niet verdedigbaar is dat u de totaliteit van de kost van het huwelijks- of communie¬feest in aftrek neemt.  Beperk zelf het beroepsgedeelte van dit feest tot een bepaald percentage van de aanwezige zakenrelaities. 

De rechtspraak volgt dit (Bergen 18 april 1997, Luik, 6 mei 1992 en Antwerpen, 22 november 1993).
Het kan zeker helpen dat u van de aanwezige zakenrelaties (met hun beroepsactiviteit en relatie tot u)  bij uw fiscaal dossier stopt.
Hiervan getuige een uitspraak van het Hof van beroep te Gent waar een belastingplichtige faalde in de bewijsvoering (Gent 17 juni 2008).
 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…