• Vallen de aankoop – en verkooptransacties van crypro-munten onder deze taks ?

Het antwoord is “neen”.  

Art. 120 W.taksen stelt : 

“De hiernavolgende verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd zijn aan de taks op de beursverrichtingen onderworpen, wanneer zij Belgische of vreemde openbare fondsen tot voorwerp hebben:

1° elke verkoop, elke aankoop en, meer algemeen, elke afstand en elke verwerving onder bezwarende titel;

2° […];

3° elke inkoop van eigen aandelen, door een beleggingsvennootschap, indien de verrichting slaat op kapitalisatieaandelen;

4° […]

De verrichtingen bedoeld in het eerst lid worden ook geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd wanneer het order daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven:

  • hetzij door een natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België;
  • hetzij door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België.”

Cryptomunten vallen hier niet onder. 

Het betreffen geen financiële instrumenten en er is geen tussenkomst van een gekwalificeerde tussenpersoon.

Zie ook : Fod Financiën FAQ , vraag 3 : “Welke roerende waarden worden bedoeld door de TOB?

Artikel 120, WDRT

De roerende waarden die door de TOB worden bedoeld zijn alle effecten die door hun aard kunnen worden verhandeld op een secundaire markt voor financiële instrumenten. Het is niet vereist dat ze effectief worden verhandeld.

Het gaat meer bepaald om:

  • – aandelen
  • – certificaten die aandelen vertegenwoordigen
  • – obligaties en kasbons
  • – aandelen van Beveks
  • – rechten van deelneming van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
  • – trackers, ook ‘exchange traded funds’ (ETF) genoemd.”

Toch eens goed nieuws! maar er zijn echter heel veel vragen rond crypto en belastingen. Wij hebben de oplossingen en de antwoorden. Contacteer ons! Wij zijn de crypto – fiscalisten en staan klaar voor u. Contacteer ons vandaag nog!

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…