Overwegend hebben gehuwden niet gekozen voor één of ander huwelijkscontract en vallen zij dan ook onder het zogenaamd wettelijk huwelijksstelsel. Dit stelsel omvat drie vermogens: het eigen vermogen van elke huwelijkspartner en het gemeenschappelijke vermogen van beide samen.

Het volgende behoort zoal tot ieders eigen vermogen : die goederen die men reeds bezat van vóór het huwelijk (bv een onroerend goed dat men reeds bevat vóór het huwelijk); die goederen die men geërfd of geschonken heeft gekregen tijdens het huwelijk, enz …

Het volgende behoort zoal tot het gemeenschappelijk vermogen: de beroepsinkomsten; alle inkomsten uit eigen vermogen (bv de huur van een geschonken onroerend goed, …) , …

Wat kan men hierbij zoal doorvoeren in het kader van een adequate successieplanning ?

In de praktijk wordt vaak eigen vermogen (bv een onroerend goed dat één van de partners geërfd of geschonken heeft gekregen) ondergebracht in het gemeenschappelijk vermogen.

Waarom ?

Op deze manier kan er aan successieplanning gedaan worden. Dit op twee niveaus:: de schenkingsrechten en de successierechten. Hier bekijken we de schenkingsrechten …

Stel mevrouw (gehuwd onder het wettelijk stelsel) heeft een onroerend geschonken of geërfd gekregen van haar ouders. De waarde hiervan bedraagt 600.000 euro. Zij hebben drie kinderen. Men wenst het onroerend goed te schenken (al dan niet met voorbehoud van het vruchtgebruik) aan de drie kinderen. Een techniek die vaak toegepast wordt. Maar let op, vermits het onroerend goed enkel eigendom is van mevrouw, komen we terecht in de hogere schenkingsrechten, want het is immers enkel mevrouw die schenkt. Mijnheer komt in het verhaal niet voor. Wat evident is, hij is immers geen eigenaar. De schenkingsrechten bedragen 52.875 euro.

Maar wanneer mevrouw echter eerst het onroerend goed inbrengt in het gemeenschappelijk vermogen dan wordt het nu wel geschonken door mijnheer én mevrouw. De schenkingsrechten dalen hierdoor aanzienlijk : De schenkingsrechten bedragen nu 33.750 euro.

Een aanzienlijke daling …

Let wel dat de inbreng van het onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen kosten met zich meebrengt. Enerzijds een registratiekost van 25 euro en anderzijds de bijhorende aktekosten van de notaris (wijziging van het huwelijkscontract). De wijziging van een huwelijkscontract is wel sinds enkele jaren aanzienlijk vereenvoudigd.

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…