De restaurantkosten (voor 69% aftrekbaar) waar de beperking op slaat, zijn alle kosten van maaltijden die opgediend worden in een restaurant evenals de drankkosten (aperitief, wijn, frisdranken, koffie, thee, sterke drank en rookwaren die bij die gelegenheid aangeboden worden). De aftrekregels gelden per kalenderjaar en niet per boekjaar. Voor de BTW gelden afzonderlijke regels. Restaurantkosten inbegrepen in hotelrekeningen dienen uitgesplitst te worden en ondergaan elk hun eigen regime. Hetzelfde geldt voor restaurantkosten bij seminaries en colloquia. Voor overige representatiekosten dan restaurantkosten geldt sinds lang een aftrekbeperking van 50 %. De ene beroepsactiviteit brengt al meer restaurantkosten mee als de andere. Een beenhouwer zal zeker minder op restaurant moeten gaan dan een vastgoedmakelaar. De specifieke feitelijke omstandigheden zijn heel belangrijk bij dit soort kosten. 

Beroepskarakter.  Ook hier draait het om het verzamelen van bewijzen. Zorg ervoor dat u steeds een BTW-bonnetje ontvangt. Dit is een absolute must. Betaal bij voorkeur met een creditcard of met Bancontact, zodat u onbetwistbaar kunt aantonen dat u zelf betaalde. Er kan dan niet beweerd worden dat u “bonnetjes”ging verzamelen bij vrienden en kennissen. Schrijf ook systematisch op de achterzijde van het BTW-bonnetje met wie u bent gaan eten (bv. met Jan Van Steen, nieuwe leverancier). 

Aftrekbeperking. De aftrek van restaurantkosten zijn voor 69 % aftrekbaar. Deze aftrekpercentages zijn dezelfde voor restaurantkosten gemaakt zowel in het binnenland als in het buitenland en tijdens seminaries of voor kosten opgenomen in een hotelrekening. Kosten voor recepties en relatiegeschenken kunt u maar voor 50 % aftrekken.  De restaurantkosten in hotelrekeningen en in de prijs van seminaries moeten dus afzonderlijk vermeld worden zodat ook daar de aftrekbeperking  kan spelen. In principe moeten de facturen dus worden opgesplitst in enerzijds het seminariegedeelte (voor 100 % aftrekbaar) en anderzijds het restaurantgedeelte (voor 69 % aftrekbaar).  Heeft u geen opgesplitste factuur, dan is de regel dat de totale factuur slechts voor 69 % aftrekbaar is, dus ook het seminariegedeelte.  

 Forfait.  Als uw controleur daarmee akkoord gaat, kunt u ook met hem een akkoord sluiten dat u met een forfait mag werken. Zo kunt u dan bv. elk jaar een forfaitair bedrag nemen van x euro. Er is dan niet telkens opnieuw discussie. Dit zal maar mogelijk zijn als u bv. minstens een jaar uw restaurantkosten bijhield zodat men een basis heeft waarop gesteund kan worden voor het forfait. Zorg dus voor het nodige bewijsmateriaal.  Restaurantkosten in het weekend Sommige controleurs maken er dan ook een sport van om in hun agenda te gaan kijken wanneer u ging eten. Ah, een zaterdag, een zondag, een feestdag, neen, dat kan niet… eruit. Een zakendineetje op zaterdag of zondag is echter in principe evengoed mogelijk als op een normale weekdag. Maar men zal u (nog meer dan voor een weekdag) vragen om bewijsstukken te tonen.  

Laat u niet zomaar opzijzetten. Het enige wat telt in de discussie rond  restaurantkosten is het beroepsmatige karakter van deze kosten. U kunt evengoed op een zaterdag of een zondag met klanten of leveranciers gaan eten. Er is ter zake geen énkele wettelijke bepaling die men kan aanhalen. U heeft immers in de week geen tijd, … u bent zelfstandige. Eten op zaterdag of zondag is best verdedigbaar. Maar breng geen restaurantkosten in van etentjes op een feestdag zoals Kerstmis, Pinksteren, 21 juli… Dit is niet geloofwaardig.  En een etentje in uw “werkstad” op een zaterdag of een zondag is ook geloofwaardiger dan een etentje in Knokke. Verzamel ook hier de nodige bewijzen (zie hiervoor). Misschien kunt u bij een zaterdag- of zondagetentje nog een stapje verder gaan. Houd niet alleen het betalingsbewijs en het BTW-bonnetje bij, maar bv. ook de rekening zodat men kan zien dat u met twee personen ging eten en niet met uw kinderen erbij. Een BTW-bonnetje voor twee personen is al wat geloofwaardiger dan eentje voor vier personen als u twee kinderen heeft. Of schrijf het etentje in uw agenda in.  Het Hof te Gent (16 februari 2000) oordeelde dat restaurantkosten gemaakt tijdens het weekend aftrekbare beroepskosten uitmaken indien het beroepsmatig karakter ervan kan aangetoond worden. Een belastingplichtige-loontrekkende verkocht in bijberoep hypothecaire en persoonlijke leningen. Hiervoor moest hij, naar eigen zeggen, in de  weekend regelmatig met klanten op restaurant. Geen probleem. Maar toch verwierpen de fiscus en ook het Brusselse Hof (Brussel, 15 juni 2000) de gemaakte restaurantkosten.  De belastingplichtige kon geen enkel bewijsstuk voorleggen zoals agenda’s, verklaringen van derden, … dat het om zakendineetjes ging. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…