Nu dat uw boekhouder uw jaarcijfers in de balans aan het gieten is, blijkt dat uw schuld tegenover uw vennootschap, de zgn. R/C debet verder is aangedikt. Het wordt hoog tijd volgens uw boekhouder dat u deze schuld aanzuivert. Waarom is dit nodig? Hoe kan u dit doen zonder dat u uw spaargelden moet aanspreken. Hoe ontstaat de R/C debet? Uw rekeningcourant (R/C) is de rekening langs waar u geld kunt opnemen uit de vennootschap zonder dat daar een bezoldiging tegenover staat of langs waar u geld leent aan de vennootschap. Stel u heeft wat cash nodig dan kan u gewoon geld opnemen uit uw vennootschap. Staat tegen deze opname geen bezoldiging, dan heeft u een schuld aan uw BVBA of NV. Of u geniet bepaalde voordelen van de vennootschap, zo rijdt u bv. ook privé met de auto van de vennootschap of u woont in de villa van de vennootschap.

U kan in plaats van u privé te laten belasten op deze voordelen, deze laten boeken op de R/C als een schuld aan de vennootschap. Zo kan deze R/C-schuld jaar na jaar aandikken. Ooit moet u deze schuld terug betalen. Ondertussen moet u elk jaar een debetrente die wettelijk wordt vastgelegd betalen op de openstaande schuld. Nu bedraagt deze debetrente 10,4%. Betaalt u deze rente niet dan wordt deze bijgeschreven op de R/C. Dus soms bijna zonder dat men het weet, heeft men vlug een aanzienlijke R/C debet. Erg nadelig. Een R/C debet kan een belangrijk probleem worden als ze te groot wordt. Waarom? Een bank aan wie u krediet vraagt, bekijkt dergelijke R/C debet meestal met argusogen en zal veelal vragen dat u deze eerst geheel of gedeeltelijk aanzuivert. Dit is cashflowmatig niet altijd mogelijk voor de bestuurder of zaakvoerder. Ook bij een eventuele overname kan een te grote R/C debet een struikelblok vormen. De boodschap is dan ook om deze R/C debet onder controle te houden en indien mogelijk af te bouwen of volledig terug te betalen. Hoe doet u dit best?

Natuurlijk u doet dit het liefst zonder te veel uw spaartegoeden aan te spreken, zeker als het over grote bedragen gaat. Er zijn in dit verband enkele pistes denkbaar. U verkoopt aan uw vennootschap. Stel dat u 100.000 EUR schuld hebt aan uw BVBA. U zou bv. bepaalde goederen kunnen verkopen, zoals meubilair, PC, auto’s aan uw vennootschap. U laat deze goederen waarderen door een bedrijfsrevisor en verkoopt ze aan uw BVBA. De vennootschap betaalt u niet maar verrekent de waarde met de openstaande schuld. Natuurlijk niet iedereen heeft zomaar goederen die hij kan verkopen aan zijn vennootschap en/of het gaat mogelijk om een kleine waarde in verhouding tot de openstaande schuld. Maar het kan al een deel van de oplossing zijn. 

U verhuurt aan uw vennootschap. Veelal gebeurt het dat u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw heeft dat uw privé eigendom is en dat u verhuurt aan uw vennootschap. U kan dus nu een vooruitbetaalde huur vragen. U spreekt dan met uw vennootschap af om de huur van de volgende vijf jaar nu ineens te betalen. Deze huur hoeft de vennootschap u niet effectief te betalen maar ook nu kan dit worden afgezet tegen de openstaande schuld die u heeft aan uw vennootschap. Bovendien is die schuld voor de vennootschap nu onmiddellijk aftrekbaar, wat een bijkomend fiscaal voordeel kan opleveren. Verder is het zo dat u er niet in éénmaal over belast wordt maar elk jaar op 1/5de in ons voorbeeld.

Zorg wel voor een addendum aan uw bestaand huurcontract of een brief waaruit de nieuwe regeling blijkt. Wat bij grote bedragen? Misschien heeft u een erg grote R/C schuld openstaan van bv. een paar honderdduizend euro. Nu is er een andere aanpak vereist. Nu bestaat de oplossing er mogelijk in dat u aandelen verkoopt aan een nieuwe vennootschap die geld heeft of leent bij de bank, of u verkoopt aan van uw andere vennootschappen. Zij kunnen dan bv. als tegenprestatie voor de aandelen die u hen verkoopt uw R/C debet overnemen, dan bent u er ook van af.  

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…