Het uitgangspunt is klassiek.

Een ver familielid (vb suikertante) wenst u een onroerend goed over te dragen (na te laten of te schenken).

Maar dit kost behoorlijk wat centen.  Stel dat we het hier hebben over een woning met een waarde van 500.000 euro.

Successierechten

Schijven Belasting op vorige schijven % op deze schijf
0,01 – 75.000,00 0 45 %
75.000,01 – 125.000,00 33.750,00 55 %
> 125.000,00 61.250,00 65 %
Successierechten : 305.000 euro  

Schenkingsrechten

0,01 – 12.500,00 : 30% 3.750,00
12.500,00 – 25.000,00 : 35% +4.375,00
25.000,00  – 75.000,00 : 50% +25.000,00
75.000,00  – 175.000,00 : 65% +65.000,00
175.000,00 – 500.000,00 : 80%, +260.000,00
 Schenkingsrechten : 358.125 euro
   

Dit kan behoorlijk ‘tellen’ : 61 % of 72 %.

Kan hieraan aan verholpen worden ?

Een eerste idee zou zijn de woning te verkopen en nadien de gelden te schenken.

De woning verkopen kost (Vlaanderen) 10% verkooprechten en het schenken van de gelden kan aan 0% of 7%.  In het eerste geval dient de schenker nog tenminste drie jaar te leven en in het andere geval niet.

Maar met deze techniek moet toch zeer omzichtig tewerk gegaan worden.  Want is dit geen geval van simulatie ?  Dit zal vaak het geval zijn.

De verkoop op lijfrente dan maar ?

Ook dit kost 10% registratierechten.  Maar houdt het daarmee op ?

Het antwoord is ‘neen’ omwille van art 11 W.Succ (zogenaamd fictieartikel)

Volgens artikel 11 W.Succ wordt een goed, dat de overledene heeft (oa) verkocht met een voorbehoud van lijfrente, geacht voor de heffing van het successierecht nog in volle eigendom tot de nalatenschap te behoren en door de verkrijger als legaat te zijn verkregen. M.a.w. met de vrkoop wordt dus geen rekening gehouden.  De koper (of verkrijger) wordt als bijzondere legataris van dit goed beschouwd en moet er alsnog successierechten op betalen. Dus we zijn geen stap verder tenzij het bewijs te leveren dat er geen bedekte bevoordeling aanwezig is (vb correcte lijfrentevergoeding wordt betaald).

Einde verhaal ?

Niet altijd, want er bestaat een andere ‘eenvoudige’ oplossing, nl samen te gaan wonen.

Bij samenwonenden  (wettelijk of feitelijk na 1 jaar) zijn de tarieven de volgende (idem voor de gehuwden en de rechte lijn) :

Schijven Belasting op vorige schijven % op deze schijf
0,01 – 50.000,00 0 3 %
50.000,01 – 250.000,00 1.500,00 9 %
> 250.000,00 19.500,00 27 %

Door de oom in ‘huis te nemen’ zijn de lagere tarieven van toepassing :

De successrerechten bedragen nu ‘maar’ 87.000 euro.

Kan dit niet nog beter ?

In sommige gevallen kan dat inderdaad.   Dit heeft te maken met de vrijstelling van de gezinswoning in Vlaanderen

De vrijstelling geldt enkel voor de gezinswoning.  Dit is de woning waar de betrokkenen op het ogenblik van het overlijden samenleefden.  Dus geen vrijstelling voor het vererven van het buitenverblijf.

De vrijstelling geldt zowel voor gehuwden, wettelijk en feitelijke samenwonenden.  Voor de feitelijke samenwonenden is er wel een bijkomende voorwaarde ingebouwd.  Zij moeten gedurende drie jaar vóór het overlijden samengewoond hebben.   Tussen de samenwonenden mag er echter geen verwantschap zijn in de rechte lijn of mag de rechtverkrijgende niet iemand zijn die gelijkgesteld wordt qua tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn (hiermee bedoelen we stiefkind of een zorgkind).

Wanneer de feitelijke samenwoning van drie jaar onderbroken wordt wegens overmacht (vb opname in een verzorgingstehuis, of langdurige opname in een ziekenhuis … ) betekent niet dat de vrijstelling geweigerd wordt indien deze onderbreking volgt op een periode van samenwoning gedurende één of drie jaar.

Kortom door in de woning van de oom te gaan samenwonen kan deze woning vererfd worden aan 0 euro !

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…