U woont samen en wenst woning aan te kopen.  Hoe op te lossen ?

Oplossing

Beding van aanwas met optie is een mogelijkheid

Werkwijze en voorwaarden

Ongehuwde koppels die een onroerend goed wensen aan te kopen, hebben niet zelden vragen over de manier van aankoop.  Hoe regelen : fiscaal en burgerrechtelijk ?
Bij een beding van aanwas (kanscontract) wordt er gesteld dat op het moment van overlijden van één van de samenwonenden het stuk van de overledene aanwast bij dat stuk van de overlevende.  Enkel de opschortende voorwaarde is van belang.  Ook de verkoper, dit  in tegenstelling bij de tontine, komt in de constructie niet voor.
Het beding van aanwas zorgt ervoor dat er later in principe geen successierechten verschuldigd zijn.  De langstlevende wordt immers eigenaar (of vruchtgebruiker) op basis van de overeenkomst zelf en niet op basis van het overlijden.

Erfrechtelijke principes
De reden van zulke ingewikkelde contrscuctiie is dat ongehuwde samenwonden niet automatisch van mekaar erven. Diegenen die voor een wettelijk samenlevingscontract hebben geopteerd hebben wel een beperkt erfrecht (doch is niet absoluut).  Dit minimumrecht is het vruchtgebruik van de zogenaamde gezinswoning met de daarbij horende huisraad.  Dit is geen reservatair gedeelte vermits er via een testament nog anders kan over beslist worden.

Successierechten niet van toepassing :
Wanneer de kans op succes gelijk is betreft het beding van aanwas een overeenkomst ten bezwarende titel. Het onroerend goed valt m.a.w. buiten de nalatenschap. Het beding van aanwas of het tontinebeding zorgt ervoor dat bij het overlijden er wel registratierechten verschuldigd zijn.  Voor Vlaanderen bedragen deze 10%. Maar hier komen we op een cruciaal punt.  De successierechten in Vlaanderen zijn immers bij ongehuwden gevoelig verlaagd.  De gezinswoning is zelfs voor samenwonenden (na drie jaar indien feitelijk) volledig vrijgesteld.

Maar de 10% registratierechten die bij een beding van aanwas van toepassing zijn zorgen bij een “modale” woning er mogelijk voor dat de successierechten lager uitvallen, want deze zijn voor de gezinswoning 0 EUR (voorwaarden).  Maar het aanwasbeding geeft dan wel de zekerheid aan de langslevende dat hij of zij niet met reservataire erfgenamen hoeft rekening te houden.  Kortom deze juridische zekerheid geeft mogelijk een kostenverhogend effect. 

Om aan de fiscale gevolgen te verhelpen werd door Professor Taymans het beding van aanwas met optie ontwikkeld.  Naast het beding van aanwas met optie wordt er door elke partij nog een testament opgesteld. De langstlevende heeft na het overlijden een bedenktijd om al dan niet te opteren voor het beding van aanwas.  Wanneer de langstlevende zeker is dat het testament niet herroepen is of dat reservataire erfgenamen hun reserve niet inroepen dan laat de langstlevende de termijn verstrijken. 

De Administratie ziet in de ganse constructie geen graten. Zij aanvaardt de constructie, zoals zij dit ook doet voor klassieke bedingen van aanwas (Besl. 10 mei 2004, nr. E.E./99.969)

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…