Een tijdige aanslag

Normaal gezien heeft de fiscus een jaar de tijd om een aanslag te vestigen. Zo moest u bv. uw belastingaangifte van uw inkomsten van 2008 in principe indienen tegen 30 juni 2009. De fiscus moet dan ten laatste tegen 30 juni 2010 uw belastingaanslag uitvoerbaar verklaren. Gebeurt dat niet, dan kan de fiscus mogelijk geen geldige aanslag meer vestigen met als gevolg dat u dan al de ingehouden bedrijfsvoorheffing of de gestorte voorafbetalingen kan terugvragen. Vereist is wel dat u uw aangifte regelmatig is en ze ook tijdig werd ingediend. Is dat niet het geval dan heeft de fiscus immers nog de driejarige termijn die loopt tot 31 december 2011 om de aanslag te vestigen. Dit geldt ook als de controleur uw inkomsten wijzigt en u méér belastingen moet betalen dan op uw aangegeven inkomsten. Hoewel de kans zeer klein is, gebeurt het af en toe toch dat een belastingplichtige door de mazen van het net glipt en geen aanslag krijgt. Voor wie nog geen aanslag gekregen heeft, is er dus nog hoop. Er zijn echter ook opportunisten die het lot een handje toesteken…

Blufpoker
Zo kwam er onlangs een zaak voor de rechtbank (Leuven, 4 december 2009) van een loontrekker die wel tijdig een aangifte indiende, maar zijn bezoldiging en de ingehouden bedrijfsvoorheffing er niet in vermeldde. De fiscus vestigde ruim op tijd een aanslag op basis van de gegevens van de aangifte die wél ingevuld werden. De belastingplichtige zwijgt als vermoord en wacht geduldig het einde van de driejarige termijn af. Twee weken vóór het einde van die termijn vraagt hij om al de ingehouden bedrijfsvoorheffing op zijn loon terug te betalen.

De directeur van de belastingen gaat daar niet op in, maar de rechter is het daar niet mee eens en hij geeft de belastingplichtige gelijk. De rechter stelt dat “De Belgische Staat die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die niet kan worden verrekend met enige belasting, tot teruggave ervan is gehouden. De rechtbank stelt vast dat de administratie tot op heden geen aanslag gevestigd heeft waarbij de betaalde bedrijfsvoorheffing verrekend werd met enige belasting en dat uit de conclusie van verweerder blijkt dat zij geen aanslag meer zal vestigen.”

Met voorbedachten rade
De belastingplichtige, die ongetwijfeld veel geluk had dat de fiscus zijn trucje niet tijdig opmerkte, deed er goed aan te wachten tot de aanslagtermijn van drie jaar bijna voorbij was. Had hij de bedrijfsvoorheffing vroeger teruggevraagd, dan was er bij de fiscus wellicht een belletje gaan rinkelen en hadden ze ook nog de mogelijkheid gehad om toch nog een aanslag te vestigen op het niet aangegeven loon. Dat de termijn nog niet helemaal voorbij was, is geen probleem omdat de fiscus eerst een aangetekend bericht van wijziging moet sturen als hij uw aangegeven inkomsten wil verhogen. U heeft dan een maand de tijd om hierop te antwoorden en de fiscus mag de aanslag niet vestigen vooraleer u geantwoord heeft…
Hoewel er in het vonnis niets van vermeld wordt, vroeg de belastingplichtige uit deze betwisting zijn bedrijfsvoorheffing wellicht terug via een ambtshalve ontheffing. Hiervoor geldt een termijn van vijf jaar die bv. voor uw inkomsten van 2008 loopt tot 31 december 2013. Heeft u helemaal geen aanslag gehad op 30 juni 2010, dan kan u uw bedrijfsvoorheffing ook terugvragen via een bezwaarschrift. In principe moet dit gebeuren binnen de zes maand na de verzending van de aanslag, maar dat geldt niet als er geen aanslag ingekohierd werd, bij gebrek aan een beginpunt van de bezwaartermijn. In dat geval kan u dus wachten om bezwaar in te dienen tot het einde van de aanslagtermijn van drie jaar.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…