Over de nota Di Rupo is al veel gezegd en geschreven. Hopelijk zal het niet de laatste keer geweest zijn … Niettegenstaande sommige denken dat het fiscale luik al bij al nog wel meevalt, is het nog maar de vraag of dit wel zo is. Als u het ons vraagt dan is dit duidelijk niet het geval.

 

We geven een opsomming van de meest belangrijke fiscale punten die in de nota opgenomen worden. Deze bijkomende fiscale opbrengsten moeten ervoor zorgen dat 27% van het begrotingstekort dicht gefietst wordt.

 

Wat valt onmiddellijk op ?

 

Sommige taxaties zullen enorme gevolgen hebben. Ook stellen we vast dat sommige maatregelen in een cumulatie van belastingen voorzien. Ook worden sommige argumenten compleet uit hun context gerukt.

 

Hou er wel rekening mee dat dit nog maar een nota is. We mogen hopen dat er nog een (groot) aantal zaken zullen wijzigen. Maar het is wel duidelijk dat de krijtlijnen uitgetekend zijn. De toon is m.a.w. gezet …

 

Misschien kan er nog snel gereageerd worden, vóór het te laat is. Een optie zou kunnen zijn dat die vennootschappen die vandaag een dividend kunnen uitkeren aan 15% roerende voorheffing, hiermee niet wachten.

 

Een opsomming van de maatregelen : 

De roerende voorheffing op interesten optrekken van 15% naar 20%. 

De roerende voorheffing op interesten optrekken van 15% naar 20%. 

De roerende voorheffing van 15% op (sommige) dividenden en de 10% op de liquidatiebonus/inkoop eigen aandelen optrekken naar 25% roerende voorheffing . 

De vrijstelling van roerende voorheffing op interesten op spaarrekeningen wordt voortaan toegekend via de belastingaangifte. Het niet vrijstelbaar gedeelte blijft een tarief genieten van 15%. Dit betekent een bijkomend gratis krediet aan de overheid.

De meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen wordt belast aan 25% wanneer de verkoop gebeurt binnen de 8 jaar na hun aanschaffing of 50% indien de meerwaarde wordt gerealiseerd binnen het jaar na de aanschaffing ervan. Minderwaarden kunnen wel worden afgetrokken. 

De vrijstelling van vennootschapsbelasting op meerwaarden op aandelen zou ook worden gekoppeld aan de voorwaarden van de DBI-aftrek. Concreet betekent dit dat slechts de meerwaarden op aandelen niet belast worden wanneer de vennootschap een participatie heeft van minstens 10% in het kapitaal of waarvan de aanschaffingswaarde minstens 2.500.000 euro bedraagt en deze aandelen voor minstens twee jaar in portefeuille houdt. 

De DBI-aftrek zou worden verstrengd. De huidige minimale bezitsduur gaat van één naar twee jaar. 

Het tarief van de notionele intrestaftrek wordt verlaagd naar 3%. KMO’s genieten 0,5% extra. De basis zal dalen met "de verplichte eigen fondsen" en de huidige overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek naar maximaal zeven volgende aanslagjaren zou verdwijnen. 

Het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens laten toenemen. 

De maximumgrens waarop de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend worden verhoogd van 77.189,40 EUR naar 100.000 EUR. 

De afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid in de personenbelasting van de dienstencheques. 

De taxatie op de tweede pensioenpijler optrekken. 

De opbouw van de tweede pensioenpijler beperken. 

De belastingvermindering op het pensioensparen verlagen. 

Een verhoging van de belastingvrije som met 1.000 euro op de lage inkomens. 

Het terug invoeren van de investeringsaftrek voor KMO’s. 

(…)

Besluit

Of het allemaal nog wel zo onschuldig is, is nog maar zeer de vraag. Zonder er een politiek statement van te willen maken, worden de werkenden, de ondernemenden en de spaarders gestraft i.p.v. beloond. En dat in een land waar de belastingdruk nu al bij de hoogste ter wereld hoort. Begrijpt u het nog ? Wij niet …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…