Groepsverzekering…. de doodsteek!?

Voor wie als bedrijfsleider een zogenaamde IPT (= een individuele pensioentoezegging) opbouwt via zijn vennootschap, moet rekening houden met het feit dat sinds 1 januari 2015 het opgebouwde pensioenkapitaal niet langer kan opgenomen worden vóór de leeftijd van 60 jaar. Dit is ook niet langer mogelijk voor wie tevens zijn mandaat als bedrijfsleider neerlegt. Voorheen was dit nog wel mogelijk.

De reden moet gezocht worden bij de filosofie dat eenieder langer aan het werk dient te blijven.

Het pensioenkapitaal wordt belast:

Leeftijd bij de uitkering

60 jaar

61 jaar

62 jaar

63 jaar

64 jaar

65 jaar

%

20 %

18 %

16,5%

16,5%

16,5%

10 %

Hou rekening met het gegeven dat er nog bijkomende taksen verschuldigd zijn, wat maakt dat de eindtaxatie nog hoger uitvalt.

Hoe vroeger de opname des te hoger de eindtaxatie. Het meest gunstige tarief van 10% is wel enkel van toepassing wanneer u tot de wettelijke pensioenleeftijd effectief beroepsactief bent gebleven (65 jaar).

Bijlagen advies rond het opstellen, van de individuele fiche 281.11 en samenvattende opgave 325.11 : “Zelfstandigen en bedrijfsleiders die het statuut van zelfstandige hebben :

Van de zelfstandige die tot het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en minstens gedurende de drie onmiddellijk daaraan voorafgaande jaren, onafgebroken aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds en tijdens die periode effectief en volledig de in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen in hoofdberoep verplicht verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald, mag worden aangenomen dat hij effectief actief is gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.”

Kortom u dient gedurende de laatste drie jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd ononderbroken gedurende die periode onafgebroken aangesloten geweest te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en dit in hoofdberoep.

Is zulk een IPT vandaag nog wel zinvol ?

Met enige voorzichtigheid is dit oi nog steeds het geval. Om een zelfde pensioenkapitaal op te bouwen en dit zonder de fiscale besparing (maw dus voor belasting ipv na belasting) zal de fiscale eindfactuur aanzienlijk duurder uitvallen. Dit neemt niet weg dat de nodige simulaties dienen gemaakt te worden. Een bewuste loonsverhoging is daarom niet altijd gunstig en hangt af van veel parameters. Dit dient vooraf dan ook gesimuleerd te worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…