Het bestaat reeds enkele jaren dat energiebesparende, dus ook milieuvriendelijke investeringen, in woningen fiscaal aangemoedigd worden. De economische herstelwet heeft dit nog een extra stimulans gegeven nl de zogenaamde groene leningen. Zulk een lening is een lening die wordt aangegaan om welbepaalde uitgaven aan de woning te financieren. Nl die uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor de energiebesparende uitgaven. Hierbij denken we aan de plaatsing van dubbelglas, de installatie van zonnepanelen, het vervangen van oude stookketels, enz …

Maar vandaag stellen we echter vast dat de combinatie van al deze fiscale maatregelen niet enkel een besparing kan opleveren, maar ook geld kan opbrengen ! De aftrek enige eigen woning Een hypothecaire lening die voldoet aan een aantal voorwaarden kan in aanmerking komen voor de aftrek enige eigen woning. Dit betekent dat voor een koppel maximaal een totaal bedrag aan 5.680 euro (2 x 2.840 euro) intresten en kapitaal in aftrek kan genomen worden. M.a.w. een echtpaar recupereert op deze manier 3.017 euro (incl 7% gemeentebelastingen) personenbelasting.

De belastingvermindering op de energiebesparende uitgave(n) De installatie van de energiebesparende maatregelen geeft onder de opgelegde voorwaarden een korting op de belastingsfactuur van 40% van de investering, met een maximum van van 2.770 euro (aanslagjaar 2010). Dit bedrag wordt nog verhoogd met 830 euro voorzover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op hetzij de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie hetzij de plaatsing van zonnepanelen. In totaal dus maximaal 3.600 euro (voor Aj 2010).

De intresten van de groene lening (zie verder) geven genieten echter bijkomend de 40% belastingvermindering. De groene lening Leningen die zijn aangegaan tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij genieten van een korting van 1,5% op de aangerekende rente. Het kapitaal van de leningsovereenkomst moet tussen 1.250 euro en 15.000 euro per kredietnemer en per woning en per kalenderjaar liggen. Maar bijkomend kunnen de betaalde interesten onder de energieaftrek van 40% vallen. 

Let wel deze aftrek krijgt men extra boven op de vermelde energieaftrek voor de investering zelf. De aftrek is dus niet onderworpen aan het vemelde maximumbedrag (van 2.770 euro voor de gewone energieaftrek of 3.600 euro voor oa de zonnepanelen). Om cumul te vermijden krijgt men deze aftrek niet voor de interesten die als beroepskosten in aftrek genomen worden of voor de interesten die reeds onder de aftrek enige eigen woning vallen of onder de gewone interestaftrek. Combinatie Wie een aankoop doet van een woning of een verbouwing doet, doet er goed aan te kijken of er een combinatie van deze drie maatregelen mogelijk is.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Janssens (3 kinderen) kopen een bestaande woning aan te Loenhout. Zij hoeven niet te lenen maar doen ze het wel dan is dit aan een rente van 3% op 20 jaar. Bijkomend gaan ze zonnecellen laten plaatsen (totale kostprijs 25.000 euro). Een mogelijke verdeling … Aftrek enige eigen woning (95.000 euro – 20 jaar) Aftrek : gedurende 10 jaar een besparing op 5.680 euro = 30.388 euro en gedurende de volgende 10 jaar op 4.160 euro = 22.256 euro. In totaal 52.644 euro. Groene lening (25.000 euro – 4% bruto – 10 jaar) 4% – 1,5% korting = 2,5% netto rente, ofwel gemiddelde rente 3.242 euro De 40%-aftrek op de intrest geeft een besparing van 1.388 euro

Belastingvermindering energiebesparende uitgave (spreiding over drie jaar) : 40% op 25.000 euro betekent dit 10.700 euro (incl gem.bel). schema Kostprijs rente Opbrengst fiscaal Rente aankoop 30.987 52.644 Rente groene lening 3.242 1.388 Totale besparing door te lenen minus de hypotheekkosten (+/- 2.800 euro (-) ) bedraagt 17.003 euro. Daarnaast blijven de gelden ook nog een (beperkte) rente opbrengen. Aan gemiddeld 2% bedraagt dit afgerond 24.000 euro. M.a.w. in totaal een netto opbrengst van om en bij 41.000 euro over de ganse looptijd. Tel daar de 10.700 euro nog eens bij en de totale opbrengst bedraagt 51.700 euro.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…