Het is toch ‘godgeklaagd’ nu België eindelijk zich wat op de internationale fiscale scène kan manifesteren met onder meer de notionele intrestaftrek, beginnen diverse politici te jammeren. Ja maar dat kost geld. Nu sleutelen aan de notionele intrestaftrek zou internationaal een zeer groot gezichtsverlies betekenen. Als er één ding is waar internationale taxplanners niet tegen kunnen en fiscaal eczeem van krijgen dan is het wel van regeringen die woordbreuk plegen. Zo gooi je je reputatie te grabbel. De inkomsten van de vennootschapsbelastingen zijn gedaald, ja dit was nu ook wel toevallig de bedoeling van deze maatregel. Vergeet niet dat andere landen wel drastisch hun vennootschapsbelasting laten dalen, en België niet. Zonder deze notionele intrestaftrek vliegen we zonder meer in het verdomhoekje van de belastingmiserieindex. Om de notionele intrestaftrek nog een extra duwtje in de rug te geven, nog enkele tips in dit verband. 

Uit een recente ruling blijkt zelfs dat een pure beleggingsvennootschap van de notionele intrestaftrek kan genieten. Dus heeft uw BVBA te veel geld, richt dan een tweede BVBA in en breng de overtollige middelen als kapitaal in deze tweede vennootschap. Deze tweede vennootschap is dan bestuurder in de eerste en factureert, zo komen er extra kosten in de beleggingsvennootschap die ze kan afzetten tegen over de notionele intrestaftrek die ze geniet en de eerste vennootschap heeft meer kosten. Of als u geen nieuwe vennootschap wenst op te richten, beleg dan niet bv in DBI-beveks want die zijn uitgesloten van de notionele intrestaftrek maar beleg in gewone aandelen of distributiefondsen. Of in plaats van geld te lenen aan uw BVBA, kan u dit geld ook inbrengen in het kapitaal dmv een kapitaalverhoging en zo meer notionele intrestaftrek genieten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

Dus hou voortaan rekening met de notionele intrestaftrek als u bepaalde beslissingen neemt. U kunt zelf de invloed van uw beslissing op de notionele intrestaftrek nagaan op

http://www.kefik.be. En uiteraard kunnen wij u ook adviseren. 

Aarzel ook niet gebruik te maken van ons online advies. Hier kan u terecht met al uw vragen. 

Met vriendelijke groeten,

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…