Vandaag aandelen overdragen is omgeven door een waas van onzekerheid.  We zetten hierbij nog eens een aantal zaken op een rij.

Het standpunt van de Dienst voorafgaande beslissingen (ruling commissie) 

Vandaag aandelen verkopen of inbrengen is vrij van belastingen.  Dit is echter het algemeen principe, want de praktijk is ingewikkelder dat dit.

 Probleem

Een meerwaarde die gerealiseerd wordt n.a.v. de verkoop van aandelen is in principe vrij van belastingen.  Maar dit is niet altijd het geval.  Wie aandelen koopt en verkoopt en dit doet op regelmatige basis, loopt immers het risico dat dit belast wordt als een beroepsinkomen.  Maar ook wie dit niet regelmatig doet, loopt mogelijk tegen de ‘taxatielamp’.  Immers bestaat er ook een taxatie wie  een meerwaarde realiseert n.a.v. een transactie die een goede huisvader niet zou doen.  Er is dan speculatie in het spel.  De fiscus vindt niet  zelden dat er van speculatie sprake is met een taxatie van 33% tot gevolg.

 Onzekerheid

Dat dit in de praktijk tot veel problemen leidt, is niet verwonderlijk.  Het betreft immers een feitenkwestie.  Wat voor de ene speculatief is, is dit daarom nog niet voor de andere.  De rulingcommissie heeft getracht een aantal krijtlijnen uit te tekenen die aan deze onzekerheid moet verhelpen.  We vatten deze voor u kort nog even samen.

–          verkoop van een meerderheidsbelang

Wie aandelen verkoopt aan een vennootschap en hij heeft in deze kopende vennootschap geen (meerderheids)belang of de controle (mag er wel in werken) , dan is er in principe geen taxatie.  Wie een kasgeldvennootschap verkoopt heeft mogelijk wel een probleem.

–          verkoop van een meerderheidsbelang

Wie aandelen verkoopt aan een vennootschap maar hij heeft in deze kopende vennootschap wel een meerderheidsbelang of de controle  dan is er in principe wel een taxatie. 

–          verkoop van een minderheidsbelang

Wie aandelen verkoopt van een aandelenpakket van een vennootschap waar hij minderheidsaandeelhouder is aan een vennootschap en hij heeft in deze kopende vennootschap al dan niet een (meerderheids)belang of de controle, dan is er in principe geen taxatie. 

 Niet verkopen, maar wel inbrengen

Wie zijn aandelen echter niet verkoopt maar wel inbrengt (als kapitaal) in zijn nieuwe vennootschap dan ziet de rulingcommissie er geen graten in, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

–          gedurende drie jaar geen kapitaal verminderen in de holding

–          gedurende drie jaar geen kapitaal verminderen in de werkvennootschap (tenzij holding nieuwe investeringen plant)

–          gedurende drie jaar dividendpolitiek niet wijzigen (tenzij holding nieuwe investeringen plant)

–          gedurende drie jaar managementfees ed niet wijzigen (behoudensuitzondering)

 Uitspraken rulingcommissie

Wel is het zo dat de rulingcommissie de vragen realistisch bekijkt en zeker ook niet blind is voor de economische realiteit.  Hiervan getuige bv. de volgende uitspraak  nr 700.105 waarbij de huidge aandeelhouders hun aandelen verkopen aan een holding die wordt opgericht samen met een partner.  De verkoop werd als niet speculatief aanzien omdat de nieuwe parner niet over voldoende geldmiddelen beschikt zich in te kopen in de huidige vennootschap.  Een inbreng was echter ook geen optie want dan diende de nieuwe partner een evenwaardig bedrag in te brengen wat niet mogelijk is.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…