Het leidt dikwijls tot discussie of twijfel, maar ook een vennootschap kan het BTW-tarief van 6 % genieten. Let wel over de tijdelijke maatregelen van 6% btw in het kader van het economisch relanceplan (50.000 euro) gaan we hier niet in. De afbraak- en wederopbouwregeling (in welbepaalde steden) en het 6%-btw tarief kan echter ook door een vennootschap (die bouwheer is) genoten worden.  

Let wel op. Vergis u niet want het is niet zo dat er andere regels ontstaan m.b.t. de btw-recuperatie voor de vennootschap of er nu aan 6% of 21% btw wordt gefactureerd. Ook de btw-regels wat het stelsel medecontractant betreft blijven gelijk. 

Wat nu met het btw-tarief van 6% voor woningen die reeds ten minste 5 jaar in gebruik genomen werden. Het principe is 15 jaar, maar tot eind dit jaar is het 5 jaar. Let wel dat deze kortere periode eind dit jaar afloopt en mogelijk niet verlengd wordt. De begroting … weet u wel. Ook een vennootschap die een woning bezit die ouder is dan (momenteel nog) vijf jaar kan sommige werken laten factureren tegen 6 % BTW. In feite zijn het dezelfde regels wanneer deze woning woning eigendom is van een natuurlijk persoon.  Het criterium is immers ook hier de bestemming die deze woning uiteindelijk heeft. 

Uitsluitend ‘beroepsmatig’ gebruik
Wanneer deze woning enkel als bv kantoor gebruikt wordt door de vennootschap dan zal zij het btw-tarief van 6% niet kunnen genieten (zal gezien de recuperatie weing belang hebben). 

Uitsluitend ‘privé’ gebruik?
Hier zal de vennootschap het 6% btw-tarief kunnen genieten.  Dit kan het geval zijn wanneer de vennootschap de woning verhuurt of de bedrijfsleider woont in de woning met zijn gezin privé.  Of hij huur betaalt of belast wordt via een voordeel van alle aard is zonder belang.

Maar wat bij gemengd gebruik van de woning ?
Samengevat is het zo dat een woning dat eigendom is van de vennootschap het 6 % btw-tarief kan genieten wanneer deze woning als woning wordt gebruikt. 
Maar het is mogelijk dat een deel van de woning als woning aangewend wordt en een ander deel niet (bv als kantoor), m.a.w. de woning wordt gemengd gebruikt.
Kan de vennootschap dan nog het 6 % btw-tarief genieten ?

Om hierop te kunnen antwoorden moeten we weten aan welk deel van de woning de werken worden uitgevoerd :
• Zijn het werken aan het beroepsmatig gedeelte ?
Zoja, geen 6% btw-tarief
• Zijn het werken aan het privé-gedeelte ? 
Zoja, 6% btw-tarief
• Zijn het werken die betrekking hebben op beide delen (bv dak dat de ganse woning beslaat) ?
Zoja, dan moeten we verder kijken naar welk deel en welk gebruik hiervan al dan niet overweegt.

Het privégebruik > beroepsgedeelte
Drie situaties kunnen zich voor doen :
• De werken hebben enkel betrekking op het privé-gedeelte ? 
Zoja, 6% BTW-tarief. 
• De werken hebben betrekking op de ganse woning ? 
Zoja , ook dan geldt het 6% BTW-tarief.
• De werken hebben betrekking op het beroepsgedeelte ? 
Zoja, geen 6% btw-tarief. 
Noot wanneer de woning nu niet in een vennootschap zit en deze wordt ook gemengd gebruikt dan gelden dezelfde regels. 

Het beroepsgedeelte > privégebruik
Hiermee bedoelen we dat het privé-gedeelte kleiner of gelijk is aan het beroepsgedeelte. 
De volgende twee situaties kunnen zich voordoen :
• De werken hebben enkel betrekking op het privégedeelte ? 
Zoja 6 % btw-tarief.
• De werken hebben betrekking op de ganse woning ? 
Zoja, dan moet men de factuur opsplitsen naar verhouding van het privé- en het beroepsgedeelte.  Op het privé-gedeelte is het 6% btw en op het beroepsgedeelte is het 21 % btw.
Bv de vennootschap ABC heeft een villa waar een herstelling aan het dak noodzakelijk is.  De kostprijs bedraagt 20.000 euro. Het privégedeelte bedraagt 40 % van de woning en het kantoorgedeelte beslaat 60 %.  Op 8.000 euro  (40 % van 20.000 euro) zal 6 % btw moeten betaald worden.  Op 12.000 euro (60 % van 20.000 euro) is 21 % btw verschuldigd. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…